Švietimo pagalbos įstaigos

Švietimo pagalba – specialistų teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą (LR švietimo įstatymas, 2 str.).

Švietimo pagalba mokiniui:
Profesinis orientavimas
Švietimo informacinė pagalba
Psichologinė pagalba
Socialinė pedagoginė pagalba
Specialioji pedagoginė pagalba ir specialioji pagalba
Sveikatos priežiūra mokykloje

Švietimo pagalba mokyklai ir mokytojui:
Informacinė pagalba
Ekspertinė pagalba
Konsultacinė ir kvalifikacijos tobulinimo pagalba
 

Švietimo pagalbos įstaigos:
1. Jonavos rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
Stanislovo Gedimino Ilgūno g. 2, 55148 Jonava 
Tel./faks. (8349) 52866, el. p.  jonappt@gmail.com

2. Jonavos suaugusiųjų švietimo centro švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo filialas 
J. Basanavičiaus g. 7. 55171 Jonava
Tel. (8349) 53719, el. p.  rastine@jssc.lt
http://www.jssc.lt/

Nuo 2020-09-01 Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba
Skyriai:
Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius
Mokytojų švietimo skyrius
Centralizuotas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius