Teikimas skirti valstybinę antrojo laipsnio pensiją motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms penkis ir daugiau vaikų


Administracinės paslaugos pavadinimas Teikimas skirti valstybinę antrojo laipsnio pensiją motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms penkis ir daugiau vaikų
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenys  kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.

Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

 Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.

Asmenų prašymai persiunčiami į LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  sekretoriatą.

Besikreipiančiam asmeniui  skirtos  piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

Atnaujinimo data 2019-09-10
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų 1994-12-22 įstatymas  Nr. I-730, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr. 255 ,,Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo".
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, pageidaujantis gauti antro laipsnio valstybinę pensiją, pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas patvirtintas notaro ar seniūno:

1. Asmuo pildo tarpininkavimo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

3. Motinos gimimo liudijimas (jei yra iki santuokos gimusių vaikų) kopija;

4. Santuokos (-ų) liudijimas  (-ai) (kopija (-os));

5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota darbingumo  lygio pažyma, jei nėra sukakęs senatvės pensijos amžius (kopija);

6. Gyvenimo aprašymas (autobiografija);

7. Vaikų gimimo liudijimų kopijos;

8. Vaikų mirties liudijimų kopijos (vaikai turi būti išauginti iki 8 metų);

9. Dukterų santuokos liudijimų kopijos (jei keitė pavardę);

10. Vaikų charakteristikos (iš mokymo įstaigos, darbovietės arba seniūnijos);

11. Kiti dokumentai, įrodantys giminystės ryšius (pvz. santuokos liudijimus, vardo, pavardės keitimo liudijimus) ir jų kopijos.

12. Banko sąskaitos numeris.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A 03220 Vilnius.   

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama" -  iš UAB ,,Nevda".

 Adresas: Savanorių pr. 178, 03154 Vilnius

www.nevda.lt
Administracinės paslaugos teikėjas

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Vitalija Bagdonavičienė

Tel. 8 349 50032, el. p. vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt   
Žeimių g. 13, Jonava  55158
Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė
tel. (8 349) 50142 el. paštas daiva.useliene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

Tarpininkavimo prašymo forma laisva  Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusis sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti