Tėvystės pripažinimo registravimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Tėvystės pripažinimo registravimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima gimimo įrašo surašymą, papildymą, pakeitimą, gimimo liudijimo išrašymą.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
2. Jei vaiko gimimas įregistruotas – gimimo liudijimas.
3. Jei vaiko gimimas neįregistruotas – sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas,   patvirtinantis vaiko gimimo faktą ir laiką.
4. Vyro, laikančiu save vaiko tėvu, ir motinos notaro patvirtintas pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo.

Dokumentai iš registrų

 Vaiko motinai, kuri yra išsituokusi-santuokos nutraukimo dokumentas, našlei- buvusio sutuoktinio mirties dokumentas.
 

Dokumentai iš bankų

 Mokamasis pavedimas  arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava (kai vaiko gimimas buvo įregistruotas). Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ar kito asmens duomenis.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė
Audronė Stanislauskienė Tel. (8 349)  50071,
el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Valė Baltonienė Tel. mob.  8 698 86923, el. paštas cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

17 Lt / 4,92 € (kai vaiko gimimas buvo įregistruotas)

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52846
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti