Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo deklaracijų K10 priėmimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo deklaracijų K10 priėmimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenys, turintys 3 ir daugiau melžiamų karvių, tačiau neparduodantys pieno supirkėjams, gamintojai, turintys pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą, ir gamintojai, neturintys šios kvotos, bet parduodantys ir/arba atiduodantys pieną tiesiogiai vartoti, privalo tvarkyti pieno apskaitą ir suvesti kiekvieno mėnesio ir metų balansus NMA patvirtintame TP žurnale ir, pasibaigus kvotos metams, pateikti Tiesioginių pardavimo pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaracija per nurodytą terminą. Pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar nemokamai atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalą.

Atnaujinimo data 2016-10-31
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 20d. Įsakymu Nr. 3D-495 (Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2009m. kovo 19d.įsakymo Nr. 3D-184 redakcija).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Tiesioginių pardavimų 201X-201Y kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) VĮ Žemės ūkio informacijos centro duomenys apie pagaminto ir parduoto supirkėjams pieno kiekį Tiesioginių pardavimų 201X-201Y kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją K10.
Administracinės paslaugos teikėjas

Danguolė Ragaišienė  Bukonių sen. specialistė,

tel. 8 349 49648,                                               

el. p. danguole.ragaisiene@jonava.lt

Laimutė Rudžionienė Šveicarijos sen. specialistė,

tel. 8 349 78031,

el. p. laimute.rudzioniene@jonava.lt

Marija Vilhelmina Meilūninenė Kulvos sen. specialistė,

tel. 8 349 49427,

el. p. marija.meiluniene@jonava.lt

Audronė Stankevičienė Šilų sen. specialistė,

tel. 8 349 48416,

el. p. audrone.stankeviciene@jonava.lt

Valerijonas Šemeta Upninkų sen. specialistas,

tel. 8 349 35757,

el. p. valerijonas.semeta@jonava.lt

Fima Zelenina Užusalių sen. specialistė,

tel. 8 349 49203,

el. p. fima.zelenina@jonava.lt

Vitalija Šafronienė Žeimių sen. specialistė,

tel. 8 349 45214,

el. p. vitalija.safroniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Jonas Marčiukaitis,

tel. 8 349 50002,

el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.