Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininko ūkio registro


Administracinės paslaugos pavadinimas Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininko ūkio registro
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Iš Ūkininko ūkio registro ūkis išregistruojamas ūkininkui atvykus į Žemės ūkio skyrių ir pateikus nurodytus dokumentus. Ūkininkui mirus, jeigu yra įpėdinių ir ūkio veikla toliau tęsiama, savivaldybės administracijai per vieną mėnesį nuo ūkio paveldėjimo dokumentų gavimo dienos pateikiami paveldėjimo dokumentai; jeigu šie dokumentai nepateikiami, praėjus ų mėnesiams po ūkininko mirties ūkis išregistruojamas. Savivaldybės administracija skelbia įregistravimo pažymėjimo negaliojimo faktą šalies dienraštyje.

Atnaujinimo data 2019-09-10
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Ūkininkų ūkių registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu  Nr. 817.

2. Ūkininkų ūkių registravimo Ūkininkų ūkių registre taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 3D-298.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas

2. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Prašymas

2. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas
Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Smilingienė,

tel. 8 349 54673,

el. p. jurgita.smilingiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Jonas Marčiukaitis, 

tel. 8 349 50002, 

el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti