Ūkininkų ūkių įregistravimas ir pažymėjimų išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Ūkininkų ūkių įregistravimas ir pažymėjimų išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Registruojami ūkininkų ūkiai Ūkininkų ūkių registre, atvykus į savivaldybę. Įregistruoti ūkį gali tik veiksnus fizinis asmuo. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. 
Atnaujinimo data 2019-09-10
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr.123-5537).

Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų įsigijimo,

naudojimo ir likvidavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 465 (Žin., 2000, Nr. 1-21; 2002, Nr. 49-1919)

Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio

pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131 (Žin., 2006, Nr. 145-5539)

Ūkininkų ūkių registravimo Ūkininkų ūkių registre

taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 3D-298 ( Žin., 2003, Nr. 77-3538; 2006, Nr.131-4971)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

3. Žemės sklypų kadastriniai numeriai

4. Asmens profesinio pasirengimo ūkininkauti dokumentas (netaikoma asmenims, vyresniems kaip 50 metų ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį).

Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), papildomai pateikiama:

1. partnerių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai

2. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis

3. ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Prašymas

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

3. Žemės sklypų kadastriniai numeriai.

4. Asmens profesinio pasirengimo ūkininkauti dokumentas (netaikoma asmenims, vyresniems kaip 50 metų ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį).

Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), papildomai pateikiama:

1. partnerių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai

2. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis

3. ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu.
Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyrius vyr. specialistė

Jurgita Smilingienė,

tel. 8 349 54673,

el. p. jurgita.smilingiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Jonas Marčiukaitis,

tel. 8 349 50002,

el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5.7 Eur už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą. Mokestis mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitą LT247300010112394300, AB „Swedbank", įmokos kodas 53046 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2000, Nr. 108-3463)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)  10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti