Vienkartinės pašalpos įsikurti skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Vienkartinė išmoka įsikurti
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 75 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka įsikurti (besikreipusiems iki 2009-01-01 – 50 bazinių socialinių išmokų dydžio). Vienkartinė išmoka įsikurti neskiriama, jei asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje. Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė nei 1 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui. Ji gali būti panaudota: 1) būstui pirkti; 2) sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti; 3) būsto nuomai; 4) mokesčiams už nuomojamojo būsto komunalines paslaugas; 5) būstui remontuoti arba rekonstruoti; 6) baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti; 7) studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti; 8) žemės sklypui įsigyti.

Atnaujinimo data 2010-01-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo pakeitimo įstatymas 2008M. liepos 1 d. Nr. X-1664
2.Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas 2009m. gruodžio mėn. 09 d. Nr. XI-537
3. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Galiojantis asmens tapatybės dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos pasas).
3. Dokumentai, kuriuos, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina pateikti:
3.1. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą.
3.2. Teismo spendimas dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas.
3.3. Prašyme nurodoma santuokos data, jeigu nepilnametis yra įregistravęs santuoką.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyriaus arba seniūnijos specialistą.

Piliečiai priimami:
I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
II - IV: 8 - 12 val., 12.45 – 16.30 val.

Papildoma informacija teikiama telefonu 50032.

Administracinės paslaugos vadovas

Ingrida Malciuvienė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti