Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos  tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais, tai pat įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu.

Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui.

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės  įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 ,,Dėl  didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo";

3. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. 1 TS-121 ,,Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais Jonavos rajone licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos paraišką dėl vienkartinės licencijos išdavimo (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Renginio, parodos ar mugės  organizatorių sutikimas (išskyrus renginius, parodas ir muges, kuriuos organizuoja Savivaldybė);                    

3. licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu;                     

4. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinto pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;

5. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Ona Plėštienė

Tel.: (8 349) 50077

(onute.plestiene@jonava.lt)

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel. (8 349)  61056

jolita.gumaniukienė@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 60 Lt / 17,38 €

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas ,,Swedbank"

Sąskaitos Nr.LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52346

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti