„CENTRINIO MIESTO STADIONO TRIBŪNŲ NAUJA STATYBA IR STADIONO KAPITALINIO REMONTO DARBAI“

 

 

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

 

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aira Kaunietė, tel. +370 349 47 562, el. paštas aira.kauniete@jonava.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Centrinio miesto stadiono tribūnų nauja statyba ir stadiono kapitalinio remonto darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pagrindiniai orientaciniai darbų kiekiai:

Darbo projektas 1 kompl.; Išpildomoji nuotrauka 1 kompl.; Kadastrinė byla 1 kompl.; Informacinis stendas 1 vnt. Tvarkomos sklypo dalies plotas apie 13 500 kv.m; Tribūnų vietų skaičius apie 2 000 vnt.; Bendrasis pastato plotas apie 1 118,89 kv.m.; Vandentiekio tinklų 1 kompl.; Nuotekų tinklų 1 kompl.; Elektros tinklų 1 kompl.; Elektroninių ryšių tinklų 1 kompl.; Apsauginės signalizacijos 1 kompl. Tvarkomos sklypo dalies plotas apie 10 930 kv.m; Nuotekų tinklai 1 kompl.; Elektros tinklai 1 kompl. Ne mažesnė kaip 1,8 m aukščio nuo žemės tvora su pamatais ir dvivėriais varteliais apie 850 m.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Bus pasirašoma preliminarioji sutartis su pirmaisiais 3 (trim) dalyviais pagal patvirtintą pasiūlymų eilę:

1. UAB „Irdaiva";

2. Jungtinės veiklos partneriai UAB „LitCon" ir AB „Montuotojas";

3. Jungtinės veiklos partneriai UAB „Infes" ir UAB „Dzūkijos statyba".

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM):

1. 3 930 198,22 Eur su PVM;

2. 4 399 998,02 Eur su PVM;

3. 4 416 499,95 Eur su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Tiekėjų pasiūlymai ir kvalifikacija atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, tiekėjai pasiūlė perkančiajai organizacijai priimtinas kainas.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

1. 2 proc.;

2. 11,88 proc.;

3. 0,65 proc.

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-06-08.

 

_________