„JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO DARBŲ INŽINERINĖS PASLAUGOS“

 

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

Paslaugų pirkimas

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aira Kaunietė, tel. +370 349 47 562, el. paštas aira.kauniete@jonava.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Jonavos rajono savivaldybės vietinių kelių ir gatvių remonto darbų inžinerinės paslaugos"

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Preliminarus bandymų/matavimų kiekis 372 vnt.; Susisiekimo komunikacijų statybos darbų techninės priežiūros preliminarus objektų skaičius 22 vnt.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): I p.o.d. Jonavos rajono savivaldybės vietinių kelių ir gatvių remonto darbų techninės priežiūros paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos" (111678149).

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 5 929,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): II p.o.d. Jonavos rajono savivaldybės vietinių kelių ir gatvių remonto darbų laboratorinių bandymų paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Laboratorinių bandymų centras" (135641038)

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 17 238,16 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-07-20.

 

_________