INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

Paslaugos pirkimas

(Darbai/ paslaugos/ prekės)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Asta Toločkienė, tel. 8349 50077,el. p.: asta.tolockiene@jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): _____________________

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Nekilnojamojo turto priežiūros paslauga

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Nekilnojamojo turto (esančio Chemikų g. 136, Jonava) preižiūra

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): Paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): __________

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Jonavos paslaugos",  įmonės kodas 156916523

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 9 680,00 (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 108 punktas.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: ___________________