INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

Įvairios ūkinės paskirties prekės

 

 (Darbai/ paslaugos/ prekės)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos Ruklos seniūnija, įmonės kodas 188612336

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Laumės g. 2, LT-55290 Rukla

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): specialistė Asta Matusienė, tel. (8 349) 73101, el. paštas: asta.matusiene@jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): __________________

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Įvairios ūkinės paskirties prekės

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: įvairios ūkinės paskirties prekės

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): ___________________

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA", įmonės kodas 234376520

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 93,51 Eur be PVM/ 113,15 Eur su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: mažiausia kaina.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus:                                        ___________________

 

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

Naudotas lengvasis krovininis automobilis

 

 (Darbai/ paslaugos/ prekės)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos Ruklos seniūnija, įmonės kodas 188612336

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Laumės g. 2, LT-55290 Rukla

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): specialistė Asta Matusienė, tel. (8 349) 73101, el. paštas: asta.matusiene@jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): __________________

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Naudotas lengvasis krovininis automobilis

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: naudotas lengvasis krovininis automobilis – 1 vnt.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): ___________________

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Auto moto NG", įmonės kodas 302416819

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 9835,00 Eur be PVM/ 11900,35 Eur su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: mažiausia kaina.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus:                                        ___________________