INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

KULVOS K. SPORTO ĮRANGOS ĮSIGIJIMO IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMAS

 (Prekės)

 

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija 188769070.

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava.

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, , telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Kulvos seniūnijos seniūno pavaduotoja Laura Navickienė tel.:   83 49 49 417, laura.navickiene@jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): _____________________

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Kulvos k. sporto įrangos įsigijimo ir montavimo darbų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kulvos k. sporto įrangos įsigijimo ir montavimo darbų pirkimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): prekės.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): ___________________

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:  UAB „Ežerėlio vaivorykštė", 110759541.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 7 967,85 Eur su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: mažiausia pasiūlyta kaina.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: