INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

„MUZIEJAUS PASTATO RATINĖS (UNIKALUS KODAS 23526) REKONSTRAVIMO, J.BASANAVIČIAUS G. 3, JONAVOJE, DARBAI"

 

 

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aira Kaunietė, tel. +370 349 47 562, el. paštas aira.kauniete@jonava.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Muziejaus pastato ratinės (unikalus kodas 23526) rekonstravimo, J.Basanavičiaus g. 3, Jonavoje, darbai"

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Preliminarūs stambiausi Darbai ir jų kiekiai:

 1. Darbo projekto parengimas (perkamiems darbams) kompl.
 2. Grindų remontas apie 202 m2
 3. Sienų apdaila apie 600 m2
 4. Vidinės durys 11 vnt.
 5. Lubų apdaila apie 202 m2
 6. Šviestuvų įrengimas 55 vnt.
 7. Rozetės 44 vnt.
 8. Kabelių pravedimas apie 440 m
 9. Vėdinimo sistemos įrengimas kompl.
 10. Vandentiekio vamzdžiai apie 20 m
 11. Nuotekų vamzdžiai apie 40 m
 12. Priešgaisrinė signalizacija kompl.
 13. Apsauginė signalizacija su apsauginiais varteliais kompl.
 14. Šilumos punktas kompl.
 15. Šildymo sistema kompl.

16. Kadastrinės bylos parengimas (perkamiems darbams) (su CD) kompl.

17. Energetinio naudingumo sertifikatas kompl.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Kongera" 302881661

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM):  123 333,33 Eur su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Tiekėjo pasiūlymas ir kvalifikacija atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, tiekėjas pasiūlė mažiausią perkančiajai organizacijai priimtiną kainą.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-08-08.

 

_________