INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

 

Fotografijų parodai bei Joninių šventės fotografavimo paslaugos pirkimas

(Darbai/ paslaugos/ prekės)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188612336

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): pirkimų organizatorė Kristina Lukoševičiūtė, tel. (8 349) 500 01, el. paštas: kristina.lukoseviciute@jonava.lt

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: fotografijų parodai bei Joninių šventės fotografavimo paslauga.  

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: fotografijos parodai bei Joninių šventės fotografavimo paslauga.    

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): paslaugos

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu.

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, vykdomas apklausos būdu, žodžiu – mažos vertės pirkimo būdas, kai preliminari pirkimo sutarties vertė neviršija 3 000 Eur be PVM. Perkama pagal pasiūlytą mažiausią kainą.