INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

Jonavos rajono savivaldybės administracijos

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos 10 priedas

 

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

 

Darbų pirkimas

(Darbai/ paslaugos/ prekės)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Mindaugas Gritėnas, tel. 8349 50162, el.p.: mindaugas.gritenas@jonava.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Šilų sen. Milagainių k. Dvaro g. drenažo sistemos remonto darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: drenažo rinktuvų įrengimas, vandens nuleistuvų remontas ir įrengimas  Dvaro g., Milagainių k., Šilų sen.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės)darbai

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas:  apklausa

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas:  savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių punktai 107.1.4.2, 107.1.4.4 p.