INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

Jonavos rajono savivaldybės administracijos

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos 10 priedas

 

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

 

Paslaugos pirkimas

(Darbai/ paslaugos/ prekės)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Asta Toločkienė, tel. 8349 50077, el. p.: asta.tolockiene@jonava.lt

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Nekilnojamojo turto priežiūros paslauga

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Nekilnojamojo turto (esančio Chemikų g. 136, Jonava) priežiūra.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): paslaugos

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: apklausa

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.1.4.2, 108 punktai.