INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

 

 

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Sandra Rusonienė, tel. (8 349) 47 562, el. paštas: sandra.rusoniene@jonava.lt

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Antžeminių konteinerių aikštelių įrengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Preliminarūs planuojami pagrindiniai darbai ir jų kiekiai:

Antžeminių konteinerių aikštelių įrengimas prie sodų ir garažų bendrijų – 30 vnt. Preliminarūs vienos aikštelės išmatavimai 8000 mm (±15%) x 2600 mm (±15%). Aikštelės turi būti įrengtos taip, kad jose būtų galima pastatyti po 3 varpo formos konteinerius (plastiko ir metalo (1x2,5m3); popieriaus (1x2,5m3); stiklo (1x1,8 m3) ir vieną cinkuotą mišrių komunalinių atliekų konteinerį (1x1,1 m3).

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

 

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: supaprastintas atviras konkursas

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 13B-216 patvirtintų Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių 85 punktu: „Pirkimas supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar supaprastintų skelbiamų derybų būdu gali būti atliktas visais atvejais, tinkamai apie jį paskelbus".

 

IV. ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA: 2017-06-14

 

_________