INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

 

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Sandra Rusonienė, tel. (8 349) 47 562, el. paštas sandra.rusoniene@jonava.lt

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Jonavos r. melioracijos griovių remonto projektavimas ir darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:  Pirkimas skaidomas į tris pirkimo objekto dalis:

I pirkimo objekto dalis: Kulvos sen. melioracijos griovio B-16 remonto projektavimas ir darbai:

1. Projekto parengimas – 1 kompl.;

2. Melioracijos griovio remontas – apie 2,22 km;

II pirkimo objekto dalis: Užusalių sen. melioracijos griovio Nr. 4 remonto projektavimas ir darbai:

1. Projekto parengimas – 1 kompl.;

2. Melioracijos griovio remontas – apie 0,8 km;

III pirkimo objekto dalis: Čičinų ir Žeimių k.v. melioracijos griovio L-1 (Medukšnos up.) remonto projektavimas ir darbai:

1. Projekto parengimas – 1 kompl.;

2. Melioracijos griovio remontas – apie 1,95 km (PK 0+00 – 19+50).

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

 

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Mažos vertės pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr.13B-216 patvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 133 punktu.

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-06-22

_________