INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

 

Reprezentacinių puodelių pirkimas

 (Darbai/ paslaugos/ prekės)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070.

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava.

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Valda Koženiauskienė, tel. (8 349) 50 001, valda.kozeniauskiene@jonava, www.jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): _____________

II. PIRKIMO OBJEKTAS: Reprezentacinių puodelių . pirkimas.

II.1. Pirkimo pavadinimas:  reprezentaciniai  puodeliai (150 vnt.), baltos spalvos, storasienio porceliano, talpa 280 ml. Pakuotė - dėžutė su langeliu. Užrašas Jonavos rajono savivaldybė ir simbolis Molekulė. CMYK spauda (4+0).

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): prekės.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): ______________________

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Echo Stamp", kodas 111437194, projektų vadovė Gražina Narusevičienė.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 694,35 Eur be PVM, 840,16 su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: ________________