INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

 

 

Vėliavos

(Darbai/ paslaugos/ prekės)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos Ruklos seniūnija, įmonės kodas 188612336

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Laumės g. 2, LT-55290 Rukla

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): specialistė Asta Matusienė, tel. (8 349) 73101, el. paštas: asta.matusiene@jonava.lt,

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma):

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vėliavos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: spaustos vėliavos (tvirtinamos ant stiebo, matmenys: 1x1,70 m, su suderintu maketu) – 6 vnt. valstybinės vėliavos (tvirtinamos ant stiebo, matmenys: 1x1,70 m, siūtos iš atskirų juostų) – 6 vnt., Lietuvos istorinės vėliavos (tvirtinamos ant stiebo, matmenys: 1x1,70 m) –– 6 vnt., spausta vėliavėlė (su suderintu maketu) – 1 vnt.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): ______________________

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vellera plius", įmonės kodas 135241193

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 365,29 Eur be PVM/ 442,00 Eur su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus:                                            ________________

 

INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

 

Įvairios ūkinės paskirties prekės

(Darbai/ paslaugos/ prekės)

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos Ruklos seniūnija, įmonės kodas 188612336

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Laumės g. 2, LT-55290 Rukla

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): specialistė Asta Matusienė, tel. (8 349) 73101, el. paštas: asta.matusiene@jonava.lt,

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma):

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Įvairios ūkinės paskirties prekės

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: įvairios ūkinės paskirties prekės

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): ______________________

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA", įmonės kodas 234376520

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 93,51 Eur be PVM/ 113,15 Eur su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus:                                            ________________