JONAVOS R. KULVOS SEN. ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (8.2), TARYBŲ G. 2, KULVOS K., JONAVOS R., PAPRASTOJO REMONTO DARBAI (VIDAUS PATALPŲ REMONTAS IR APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI)

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

 

 

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Raminta Paplonskienė, tel. +370 349 53 805, el. paštas raminta.paplonskiene@jonava.lt, interneto adresas www.jonava.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): 187292

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Jonavos r. Kulvos sen. administracinės paskirties pastato (8.2), Tarybų g. 2, Kulvos k., Jonavos r., paprastojo remonto darbai (vidaus patalpų remontas ir aplinkos sutvarkymo darbai).

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Preliminarūs perkamų darbų kiekiai:

1. Gerbūvio sutvarkymo darbai (veja, pėsčiųjų takai, šiukšlių konteinerių aikštelės ir kt.) apie 59 m2;

2. Akmens masės plytelių grindų dangos su grindjuostėmis įrengimas (demontuojant seną dangą) apie 73 m2;

3. PVC grindų dangos įrengimas su grindjuostėmis (demontuojant seną dangą) apie 242 m2;

4. Lubų apdailos įrengimas apie 310 m2;

5. Sienų, vidinių angokraščių apdailos įrengimas apie 970 m2;

6. Vidinių durų įrengimas (demontuojant senas) apie 47 m2;

7. Naujų turėklų įrengimas apie 7,5 m;

8. Mūrinių pertvarų įrengimas apie 56 m2;

9. Karkasinių pertvarų įrengimas apie 13,30 m2;

10. Vidaus vandentiekio tinklų įrengimas (su visomis fasoninėmis dalimis bei prietaisais) apie 108 m;

11. Vidaus buitinių nuotekų šalinimo tinklų įrengimas (su visomis fasoninėmis dalimis bei prietaisais) apie 55 m;

12. Šildymo- vėdinimo sistemos įrengimas 1 kompl.;

13. Vidaus elektros, apšvietimo ir lauko tinklų bei žaibosaugos įrengimas 1 kompl.;

14. Elektroninių ryšių, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas 1 kompl.;

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „VT statyba"

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 106262,76 Eur su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: tiekėjo pasiūlymas atitiko perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus, mažiausia kaina

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-06-21