JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ MODERNIZAVIMAS

 

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

 

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aira Kaunietė, tel. +370 349 47 562, el. paštas aira.kauniete@jonava.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" modernizavimas"

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Preliminarūs stambiausi Darbai ir jų kiekiai:

1.  Fasado apšiltinimas, atliekant apdailą apie 1200m2;

2. Stogo apšiltinimas su naujos stogo dangos įrengimu, parapetų, vėdinimo  šachtų apskardinimu, lietaus nuvedimo sistema apie 1805 m2;

3. Cokolio apšiltinimas su apdaila apie 235 m2;

4. Nuogrindos įrengimas apie 82 m2;

5. Prieduobių remontas apie 8 m2;

6. Lauko laiptų remontas apie 12 m2;

7. Vidinių aikštelių (tambūrų) grindų dangos remontas apie 55 m2;

8. PVC profilio langų įrengimas apie 12 m2;

9. Aliuminio profilio lauko durų įrengimas apie 16,5 m2;

10. Stoglangių pakeitimas 12 vnt.;

11. Projektas – 1 kompl.;

12. Kadastrinė byla – 1 kompl.;

13. Energetinio naudingumo sertifikatas – 1 kompl.;

14. Projekto vykdymo priežiūros paslauga – 1 kompl.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:

UAB „Dengsta" 302299426

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM):  274 574,58 Eur su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Tiekėjo pasiūlymas ir kvalifikacija atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, tiekėjas pasiūlė mažiausią perkančiajai organizacijai priimtiną kainą.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-07-03.

 

_________