MUZIEJAUS PASTATO RATINĖS (UNIKALUS KODAS 23526) REKONSTRAVIMO, J.BASANAVIČIAUS G. 5, JONAVOJE, DARBAI

 

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

 

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, 188769070

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Daiva Bradauskienė, tel. +370 349 53805, el. paštas daiva.bradauskiene@jonava.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Muziejaus pastato ratinės (unikalus kodas 23526) rekonstravimo, J.Basanavičiaus g. 5, Jonavoje, darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Preliminarūs stambiausi Darbai ir jų kiekiai:

 1. Darbo projekto parengimas (perkamiems darbams)                                     kompl.
 2. Grindų remontas                                                                                          apie 202 m2
 3. Sienų apdaila                                                                                                apie 600 m2
 4. Vidinės durys                                                                                               11 vnt.
 5. Lubų apdaila                                                                                                apie 202 m2
 6. Šviestuvų įrengimas                                                                                     55 vnt.
 7. Rozetės                                                                                                         44 vnt.
 8. Kabelių pravedimas                                                                                      apie 440 m
 9. Vėdinimo sistemos įrengimas                                                                       kompl.
 10. Vandentiekio vamzdžiai                                                                            apie 20 m
 11. Nuotekų vamzdžiai                                                                                    apie 40 m     
 12. Priešgaisrinė signalizacija                                                                           kompl.
 13. Apsauginė signalizacija su apsauginiais varteliais                                      kompl.
 14. Šilumos punktas                                                                                         kompl.
 15. Šildymo sistema                                                                                         kompl.

 16. Kadastrinės bylos parengimas (perkamiems darbams) (su CD)                 kompl.

 17. Energetinio naudingumo sertifikatas                                                         kompl.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Pirkimo būdas parinktas vadovaujantis galiojančių Jonavos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių 85 punktu: „Pirkimas supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar supaprastintų skelbiamų derybų būdu gali būti atliktas visais atvejais, tinkamai apie jį paskelbus".

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-06-23

 

_________