KAUNO AVMI KVIEČIA MOKESČIŲ MOKĖTOJUS VERTINTI APTARNAVIMO KOKYBĘ

 

Valstybinė mokesčių inspekcija siekė ir siekia tapti kiekvieno mokesčių mokėtojo patikimu partneriu ir patarėju mokesčių klausimais: padėti gyventojams ir verslui tinkamai vykdyti įstatymų numatytas mokestines prievoles. Suprasdama bendravimo kultūros svarbą, darančią įtaką darbų rezultatams bei bendradarbiavimui, dar 2007 m. VMI, viena pirmųjų valstybinių institucijų, patvirtino Mokesčių mokėtojų aptarnavimo standartą. Šis dokumentas nusako visų Inspekcijos darbuotojų elgesio su mokesčių mokėtojais normas bei aptarnavimo sąlygas.  

Jau šešeri metai besivadovaudama šiuo standartu VMI stengiasi vykdyti bei tobulinti jame numatytus įsipareigojimus mokesčių mokėtojams.

„Kasdieniniame savo darbe - tiek užtikrindami visą reikiamą pagalbą mokesčių mokėtojams vykdant savo mokestines prievoles, tiek vykdydami mums patikėtas kontrolės funkcijas - vadovaujamės bendromis etikos normomis bei geranoriška pagalba vieni kitiems. Tik siekdami abipusio dialogo, galime tikėtis produktyvaus bendradarbiavimo. Norime būti tikri, jog kiekvienas mūsų darbuotojas,  bendraudamas su mokesčių mokėtoju, jo atžvilgiu neturi jokių išankstinių nuostatų, suteikia visą būtiną ir privalomą mokesčių mokėtojui suteikti informaciją ir pagalbą bei tinkamai ir be arogancijos sprendžia konfliktines situacijas", - teigia Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė.

Valstybinė mokesčių inspekcija siekia nuolat tobulinti mokesčių mokėtojų aptarnavimą, todėl atsiliepimai apie jo kokybę yra itin svarbūs. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija kviečia įmones, įstaigas, organizacijas ir gyventojus įvertinti darbuotojų aptarnavimo kultūrą. Savo atsiliepimus mokesčių mokėtojai gali palikti atsiliepimų/nusiskundimų knygose, esančiose mokesčių mokėtojų aptarnavimo padaliniuose, taip pat atsakę į anoniminės anketos, kurią galima rasti mokesčių mokėtojų aptarnavimo skyriuose, klausimus ir ją pateikę apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios teritorijoje mokėtojai gyvena ar vykdo savo veiklą. Anketą galima įmesti į dėžutę Mokesčių inspekcijoje ar atiduoti VMI darbuotojui. Pranešti apie grubų, arogantišką, nepagarbų darbuotojų elgesį mokesčių mokėtojai gali paskambinę VMI pasitikėjimo telefonu 1882.

Išsamiai su Mokesčių mokėtojų aptarnavimo standartu gyventojai gali susipažinti VMI interneto svetainėje http://www.vmi.lt/cms/documents/10162/4808155/MM+aptarnavimo+standartas/1555cc29-7c30-4ec9-82e5-ee1f2aaccbce arba Valstybinės mokesčių inspekcijos paskyroje socialiniame tinkle „Facebook"  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.560659650s662436.1073741831.412767092118360&type=3

 

PIRMAISIAIS VERSLO METAIS – YPATINGAS VMI DĖMESYS NAUJIEMS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS

Primename, jog, siekdama sumažinti administracinę naštą verslui, itin didelį dėmesį Kauno AVMI skiria naujų mokesčių mokėtojų grupei: jų švietimui, konsultavimui, pagalbos teikimui. Pirmaisiais verslo metais naujiems mokesčių mokėtojams yra priskiriami juos aptarnaujantys specialistai. Visokeriopą pagalbą naujiems mokesčių mokėtojams užtikrina VMI pasirašyta „Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų".

Dvylika mėnesių nuo įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą dienos Mokesčių inspekcijos specialistai teikia metodinę pagalbą, konsultuoja apie VMI teikiamas el. paslaugas, mokestinių dokumentų pateikimo terminus, suteikia bendro pobūdžio informaciją, o taip pat stebi naujo mokesčio mokėtojo veiklą ir teikia patarimus. Specialiai naujiems mokesčio mokėtojams informacija skelbiama VMI portale. Viena skiriama verslo atstovams, kita – gyventojams.

„Siekiant gerinti verslo aplinką pirmaisiais metais veikiančioms įmonėms, Mokesčių inspekcijos specialistai net ir nustatę teisės aktų pažeidimus naują mokesčių mokėtoją pirmiausiai įspėja, konsultuoja, suteikia reikiamą pagalbą ir nurodo terminus klaidoms ištaisyti," – aiškina Kauno apskrities VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė. Ji pabrėžia, kad organizuojant darbą nuolat teiraujamasi naujų mokesčių mokėtojų nuomonės apie jų aptarnavimo kokybę, analizuojami gauti rezultatai.

2011 metų rugsėjo mėnesį, optimizuojant ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas, VMI kartu su Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Valstybine sveikatos priežiūros taryba, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybine ne maisto produktų inspekcija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, Valstybine darbo inspekcija ir Valstybine kelių transporto inspekcija pasirašė deklaraciją, kurioje nurodoma, kad svarbiausias priežiūros uždavinys yra pagalbos suteikimas, paaiškinant, kaip turi būti teisingai vykdomi teisės aktų reikalavimai.

                                                                             

APRIBOJIMAI VYKDANT VEIKLĄ SU VERSLO LIUDIJIMU

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI), siekdama užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su mokesčių mokėtojais bei išvengti nesusipratimų ateityje, atkreipia smulkiųjų verslininkų dėmesį į apribojimus vykdant veiklą su verslo liudijimu. Mokesčių administratorius sulaukia nemažai gyventojų klausimų dėl prekybos, turto nuomos pajamų ar pajamų iš juridinių asmenų, vykdant veiklą įsigijus verslo liudijimą, apmokestinimo.

Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė atkreipia dėmesį, jog prekybine veikla, įsigijus verslo liudijimą, besiverčiantys gyventojai turėtų nepamiršti, kad prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti prekių kitam prekybine veikla užsiimančiam gyventojui: nesvarbu, ar jis veiklą vykdo su verslo liudijimu, ar pagal individualios veiklos pažymą. „Prekybos verslo liudijimas skirtas parduoti prekes tik gyventojams – galutiniams vartotojams", - sako J.Stankienė.

Kita grupė gyventojų, kurie dažnai „pasiklysta" savo mokestinėse prievolėse, yra tie, kurie nuomoja patalpas, žemę ar kitą turtą. Pažymėtina, jog gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma" trumpalaikei ir ilgalaikei nuomai, gali nuomoti tik gyvenamosios paskirties patalpas ir tik gyventojams. Tokie gyventojai turėtų nepamiršti deklaruoti iš nuomos gautų pajamų iki kitų metų gegužės 1 dienos. J.Stankienė atkreipia dėmesį, jog neįsigijus verslo liudijimo gyventojo gautos pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos yra apmokestinamos taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Kai nekilnojamojo turto nuomos pajamos gaunamos iš gyventojų, pajamų mokestį be verslo liudijimo nuomos veiklą vykdęs gyventojas pats privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti į biudžetą pasibaigus metams, kuriais pajamos gautos, iki kitų metų gegužės 1 d. pateikdamas metinę pajamų deklaraciją. J.Stankienė taip pat primena, jog kai nekilnojamojo turto nuomos pajamos gaunamos iš Lietuvoje registruotų juridinių asmenų(įmonių), pajamų mokestį išskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti į biudžetą privalo tokias išmokas išmokėjęs asmuo.

Savos gamybos prekes ar paslaugas su verslo liudijimu pardavinėjantys smulkieji verslininkai taip pat ne visuomet atkreipia dėmesį į apribojimus dėl sandorių su juridiniais asmenimis.

„Išduotas gamybos ir paslaugų verslo liudijimas suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas juridiniams asmenims tik tais atvejais, kai yra parduodamos savo gamybos prekės ar teikiamos paslaugos (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims ir už jas gautos pajamos iš juridinių asmenųyra ne didesnės kaip 15 500 litų per mokestinį laikotarpį ir kai to juridinio asmens vykdoma veikla nėra tapati gyventojo vykdomai veiklai. Vadinasi, nei savo gamybos prekės, nei paslaugos negali būti teikiamos ta pačia veikla užsiimančiai įmonei ar kitam juridiniam asmeniui", - teigia J.Stankienė. Ji kartu pažymi, jog, viršijus 15 500 litų sumą, visos iš juridinių asmenų gautos pajamos apmokestinamos kaip pajamos iš įregistruotos individualios veiklos su pažyma, t. y. taikant 5 proc., o laisvųjų profesijų veikloms – 15 proc. pajamų mokesčio tarifą ir leidžiant atimti su tomis pajamomis susijusias faktiškai patirtas išlaidas, patvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais arba 30 proc. išlaidų – be juridinę galią patvirtinančių dokumentų.

Atkreipiame dėmesį, kad verslo liudijimus įsigiję gyventojai gali vykdyti veiklą tik tuo atveju, jei neprivalo registruotis ir nėra įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, o nuomos atveju, jei pajamos iš nuomos per mokestinį laikotarpį neviršija 155 000 litų nustatytos ribos.

 

ŽEMĖS MOKESTĮ ŠIEMET PRIVALU SUMOKĖTI IKI  LAPKRIČIO 15 DIENOS   

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad, pasikeitus teisės aktams, žemės mokestį jos savininkai turi sumokėti iki šių metų lapkričio 15 dienos. Nors deklaracijas mokėtojams VMI turi pateikti iki lapkričio 4 d., jau dabar „Mano VMI" sistemoje (www.vmi.lt svetainėje) vartotojai randa mokėtinas mokesčio sumas. Nuo spalio 25 d. Elektroninio deklaravimo sistemoje, adresu http://deklaravimas.vmi.lt, pradėtos  publikuoti deklaracijos, kuriose gyventojai bei įmonės ras išsamią informaciją apie jų valdomus sklypus, pritaikytą savivaldybės nustatytą žemės mokesčio tarifą bei kitą informaciją. Žemės savininkus, kurie dar nėra EDS vartotojai, popierinės deklaracijos nuo kitos savaitės pasieks klasikiniu paštu.

„Nuo šių metų, įsigaliojus naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatymui, keitėsi žemės mokestinė vertė, nuo kurios skaičiuojamas žemės mokestis: žemės sklypo mokestine verte nuo šiol laikoma to sklypo vidutinė rinkos vertė, o atskirais atvejais - individualaus žemės vertinimo būdu nustatyta jos vertė. Žemės mokesčio tarifus nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės patvirtino kiekviena savivaldybė individualiai", - sako Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė, informuodama, kad savivaldybių tarybų patvirtintus žemės mokesčio tarifus galima sužinoti VMI svetainėje http://www.vmi.lt/cms/zemes-mokestis2.

Kauno AVMI duomenimis, šiais metais žemės mokesčio mokėtojai į Kauno apskrities savivaldybių biudžetus turėtų sumokėti apie 10,3 mln. litų žemės mokesčio. Praėjusiais metais apskaičiuota šio mokesčio suma siekė per 9,9 mln. litų. Tradiciškai didžiausia žemės mokesčio suma apskaičiuota Kauno mieste – per 4,1 mln. litų. Šalies mastu žemės mokesčio turėtų būti sumokėta apie 64,5 mln. litų.

Šiemet VMI taip pat apskaičiavo žemės mokestį pagal savivaldybių pateiktus padidintus tarifus už nenaudojamą žemę. Už apleistus sklypus Kauno apskrityje mokesčių mokėtojai turės sumokėti daugiau nei 440 tūkst. litų. Mažiausiai apleistų sklypų yra Kauno mieste – 70, o daugiausiai suskaičiuota Kaišiadorių rajone – 3144.

Žemės mokesčio mokėjimo lengvatas Kauno apskrityje taikė visos savivaldybės. Šiais metais lengvatų apskaičiuota daugiau nei už 2,7 mln. litų, pernai jų buvo taikyta – per 2,8 mln. litų.

VMI primena, jog žemės mokesčių mokėtojui pateikiamoje deklaracijoje nurodytas mokesčių specialistas ir pateikti jo kontaktai. VMI atstovas, mokesčių mokėtojui pageidaujant, galės išaiškinti kaip susigrąžinti žemės mokesčio permoką, permokos ar nepriemokos atsiradimo priežastis. Žemės mokestį galima sumokėti ne tik bankuose (VMI atsiskaitomoji sąskaitą atidaryta daugelyje šalies bankų), bet ir pašto skyriuose ar „Perlo" terminaluose, spaudos kioskuose, kitose mokėjimus priimančios įstaigose.  

Mokesčių mokėtojas informaciją apie mokėtiną žemės mokestį gali sužinoti VMI Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882. Taip pat gali kreiptis į mokesčių specialistą, kurio kontaktai pateikti žemės mokesčio deklaracijoje. Daugiau informacijos žemės mokesčio klausimais galima rasti apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

 

INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMĄ SU NAUJU NUMERIU GALIMA ATSISPAUSDINTI PRISIJUNGUS PRIE MANO VMI

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, jog asmenims, kurie vykdo individualią veiklą pagal pažymą, Mokesčių mokėtojų registre buvo suteikti nauji šešių skaitmenų pažymų numeriai. Iki 2011 metų pradžios išduotos individualios veiklos pažymos galioja ir su senais numeriais, bet nauji – reikalingi juridiniams asmenims pateikiant žinias mokesčių administratoriui apie fiziniams asmenims išmokėtas išmokas.

„Žinių pateikimas nustatytu terminu mokesčių administratoriui sudaro galimybę sukaupti duomenis apie kiekvienam gyventojui išmokėtas sumas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį. Ši informacija reikalinga ruošiant gyventojams pažymas bei formuojant preliminarias deklaracijas. Be to, gyventojams, dirbantiems su individualios veiklos pažyma, atsiskaitant už prekes ar teikiamas paslaugas apskaitos dokumente vietoje asmens kodo pakanka įrašyti naująjį šešių skaičių pažymos numerį, tokiu būdu apsaugant savo asmens duomenis,"– aiškina Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė.

Asmenys, kurie individualią veiklą įregistravo iki 2011 metų, savo naują pažymos numerį gali sužinoti paieškoje (http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus) pagal mokesčių mokėtojo vardą, pavardę ir identifikacinį numerį (asmens kodą), o pačią pažymą su nauju pažymos numeriu atsispausdinti prisijungę prie Mano VMI, vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Mokesčių mokėtojo kortelė-> Vykdoma veikla->Individualios veiklos pažyma.

Primename, kad bendrąją informaciją ir konsultacijas VMI administruojamų mokesčių klausimais teikia Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI) Mokesčių informacijos centras telefonu 1882. Trumpuoju telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.

 

VERSLĄ PRADEDANTYS GYVENTOJAI GALI PASIRINKTI PRIIMTINIAUSIĄ VEIKLOS ĮTEISINIMO FORMĄ

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) primena, jog visais atvejais, kai gyventojas savarankiškai vykdo veiklą, kuria siekia gauti ekonominės naudos – verčiasi prekyba, paslaugų teikimu ar gamybine veikla - jis mokesčių inspekcijoje privalo įsigyti verslo liudijimą, registruoti savo vykdomą individualią veiklą ar steigti įmonę ir atitinkamai mokėti mokesčius.

Gyventojas, ketinantis užsiimti ekonomine veikla, pats turi nuspręsti ir pasirinkti veiklos vykdymo teisinę formą. Paprasčiausias būdas šiuo atveju pradėti savo verslą - įsigyti verslo liudijimą. VMI primena, jog tai patogiausia padaryti prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI. Prisijungimo būdai tokie patys, kaip teikiant mokesčių deklaracijas elektroniniu būdu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas.

„Jei asmuo nori verstis veikla, kuri nepatenka į veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą, arba gyventojas nori samdyti darbuotojus savo veiklos vykdymui, jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą – t.y. registruoti individualią veiklą pagal pažymą arba steigti įmonę", - kitas pasirinkimo galimybes vardija Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė.

Gyventojas, nusprendęs individualią veiklą vykdyti pagal pažymą, ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną mokesčių administratoriui turi pateikti nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 formą. Prašymo formą patogiausia pateikti prisijungus prie Mano VMI. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienosMano VMI aplinkoje suformuojama individualios veiklos pažyma, ją galima atsispausdinti pačiam gyventojui.

Metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d. verslo liudijimus įsigiję gyventojai ir gyventojai, įregistravę individualią veiklą pagal pažymas, privalo deklaruoti pajamas.

J.Stankienė taip pat atkreipia dėmesį, kad gyventojas gali verstis individualia veikla, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkamai veiklai būtina steigti juridinį asmenį. Informaciją juridinio asmens įregistravimo klausimais teikia Valstybės įmonė „Registrų centras", interneto svetainė www.registrucentras.lt.

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PALAIKO INICIATYVAS UŽ SKAIDRŲ VERSLĄ

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) primena, jog Valstybinė mokesčių inspekcija, siekdama mažinti „šešėlinės" ekonomikos mastus Lietuvoje, ne tik teikia visą teisingam mokestinių prievolių vykdymui būtiną informaciją bei kontroliuoja mokesčių mokėtojus, tačiau yra ir iniciatyvų, remiančių skaidrų verslą, partneris.

„Jau šešerius metus VMI palaiko projektą „Baltoji banga", skirtą skaidrinti Lietuvos verslo praktiką bei skatinančią laikytis sąžiningo verslo veiklos principų. Esame valstybinis šios iniciatyvos partneris, pasirašydami bendradarbiavimo sutartį įsipareigojome užtikrinti, kad iniciatyvai priklausančios įmonės nediskredituotų projekto bei pagrįstai naudotų projekto ženklą. VMI vertina naujų narių kandidatūras bei atitinkamai informuoja apie nustatytus pažeidimus, siekdama, kad prie projekto prisijungtų „šešėlinio šleifo" neturinčios įmonės", - sako Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė.

Kauno AVMI vertina galimybę prisidėti prie projekto, kuris šiuo metu vienija daugiau kaip 50 juridinių asmenų, atstovaujančių tiek stambų, tiek vidutinį, tiek smulkųjį verslą. Šios įmonės ir organizacijos remia skaidrią ir atsakingą verslo praktiką - skaidrią darbo užmokesčio politiką, skaidrų dalyvavimą konkursuose (viešuosiuose pirkimuose)  ir mokesčių mokėjimą pagal LR numatytus įstatymus.

J. Stankienė taip pat atkreipia dėmesį, kad judėjimu „Baltoji banga" siekiama skatinti ir ugdyti visuomenės supratimą apie socialiai atsakingą verslą, o tuo pačiu didinti pilietinį suvokimą apie sąžiningo ir skaidraus verslo teikiamą naudą visiems visuomenės nariams. „Mūsų visuomenėje dar priimta manyti, kad „šešėlyje" besislepiantis verslas yra to verslo ir valstybinių institucijų reikalas. Vis dar ne kiekvienas supranta, kad kaskart naudodamiesi paslaugomis ar pirkdami prekes, nuo kurių nesumokami mokesčiai, neskatiname „šešėlio" mažėti, toliau tiesiogiai „vagiame" iš savęs, nes tai pinigai, kurie atitenka mūsų senelių pensijoms, vaikų priežiūrai, valstybinių įstaigų gydytojų išlaikymui bei kitam bendro gerbūvio kūrimui, - akcentuoja J. Stankienė, pažymėdama, kad kartu su „Baltąja banga" VMI dalyvauja kasmetinėje pilietinėje akcijoje „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui", prie kurios šiemet pirmą kartą prisijungė ir Kauno AVMI. Anot Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorės, tai būdas paraginti susimąstyti apie nesąžiningo verslo daromą žalą, didinti nepakantumą mokesčių vengimui bei kitiems „šešėlinės" ekonomikos reiškiniams.

„Šiemet pilietinę akciją „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui" vykdėme ne tik Vilniaus mieste, bet proaktyviniai prisijungė ir socialiniai partneriai regionuose. Labai džiaugiamės, jog Kauno AVMI prisijungė prie šios iniciatyvos, kadangi tai ypatingai prisideda prie šalies regionų verslo skaidrumo skatinimo, kur augantis pasitikėjimas padeda žmonėms geriau ir saugiau jaustis, neemigruoti,  kurti darbo vietas ir miestelių gerovę. Kartu tai padeda pritraukti investuotojus, kuriems sveika ir konkurencinga, aiški ir skaidri aplinka yra vienas iš labai svarbių prioritetų", - sako akciją organizuojančios „Baltosios bangos" ir „Investuotojų forumo" atstovė Andželika Rusteikienė, kviesdama išsamiau susipažinti su „Baltosios bangos" iniciatyva socialinio tinklo „Facebook" paskyroje „Baltoji banga – už skaidrų verslą", kurią galima rasti adresu https://www.facebook.com/baltojibanga?hc_location=stream.

VMI atkreipia dėmesį, jog apie pastebėtą netinkamą mokestinių prievolių vykdymą, mokesčių pažeidimus - apie mokamus atlyginimus „vokeliuose", kvito neišdavimą, nelegalų darbą ir kitus mokesčių pažeidimus, galima pranešti pasinaudojant VMI įrankiais: VMI pasitikėjimo telefonu 1882, užpildžius e. anketą, pasinaudojus mobiliųjų telefonų programėle „Pranešk". Informaciją pateikti galima ir užėjus į VMI teritorinį padalinį.

 

REGISTRUOTIS Į MOKESČIŲ INSPEKCIJOS SEMINARUS NAUJOJOJE RENGINIŲ SISTEMOJE PATOGU IR GREITA

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI)  gerindama aptarnavimo kokybę nuolat plečia savo paslaugų pasiūlą elektroninėje erdvėje. Siekiant, kad mokesčių mokėtojams teikiamos paslaugos būtų kuo patogesnės, taupytų jų laiką ir išteklius, šiomis dienomis pristatyta nauja Renginių sistema, kurioje mokesčių mokėtojai gali registruotis į VMI organizuojamus seminarus.

„VMI Mokesčių informacijos departamento švietimo ir konsultavimo specialistai mokesčių mokėtojams rengia seminarus ir konferencijas įvairiais mokestiniais klausimais, aktyviai dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose susitikimuose, skaito paskaitas mokesčių įstatymų nuostatų taikymo klausimais. Pernai vien tik Kauno apskrityje gyventojams bei įmonių atstovams VMI organizavo 60 seminarų, kurių dalyviai galėjo ne tik sužinoti apie naujausius įstatymų pakeitimus, gauti atsakymus į visus jiems aktualius su mokesčiais susijusius klausimus, bet ir užpildę anketą pateikti savo pastabas, pasiūlymus ar pageidavimus,"– sako Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė. Ji pažymi, kad jau yra paskelbtos naujos kovo mėnesio seminarų temos, aktualios tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, ir, kviesdama apsilankyti juose,  siūlo mokesčių mokėtojams pasinaudoti nauja Renginių sistema.

Naujos Renginių sistemos privalumai pasižymi tuo, kad mokesčių mokėtojai, pasirinkę norimą renginį – autorinį, e. seminarą ar tiesioginio vaizdo seminarą auditorijoje ir prisijungę prie Mano VMI, gali elektroniniu būdu užsiregistruoti į renginį bei išsiregistruoti iš jo, matyti savo būsimus ar įvykusius renginius, susipažinti su renginio dalijamąja medžiaga, sudalyvavus renginyje atsispausdinti pažymėjimą, peržiūrėti e. seminarų įrašus.

      Sužinoti apie VMI rengiamus seminarus ir registruotis į juos mokesčių mokėtojai gali adresu: http://www.vmi.lt/cms/web/guest/seminarai. Išsamią informaciją apie mokesčius taip pat rasite VMI interneto svetainėje www.vmi.lt arba paskambinę Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

                                                           

NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS PAJAMOS GALI BŪTI APMOKESTINAMOS KELIAIS BŪDAIS  

Individualiai veiklai nepriskiriama gyventojų vykdoma nekilnojamojo turto nuomos veikla, todėl gautos iš nekilnojamojo turto nuomos pajamos gali būti apmokestinamos keliais būdais.

Pajamos už gyvenamosios paskirties patalpų nuomą, įsigijus verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų" (patalpos gali būti nuomojamos tik gyventojams), apmokestinamos sumokant fiksuoto dydžio pajamų mokestį,jeigu pajamos iš tokios nuomos per mokestinį laikotarpį neviršija PVM įstatymo 71 str. 2 dalyje nustatyto dydžio (155 000 Lt).  Pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos būtina pateikti pajamų deklaraciją.

Pajamos už gyvenamosios paskirties patalpų nuomą, neįsigijus verslo liudijimo, ir kito nekilnojamojo turto (žemės, komercinės paskirties patalpų ir pan.) nuomos pajamos apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu:

·         jei nekilnojamasis turtas nuomojamas gyventojams, 15 proc. pajamų mokestį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pats nuomotojas. Tokiu atveju pakanka su nuomininku sudaryti nuomos sutartį ir gautas pajamas už turto nuomą, kaip tai numato Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, deklaruoti iki kitų metų gegužės 1 dienos, iki to paties termino sumokant 15 proc. gyventojų pajamų mokestį;

·         jei gyventojas nekilnojamąjį turtą nuomoja juridiniam asmeniui (įmonei, įstaigai ar organizacijai), gyventojo iš juridinio asmens gautos nekilnojamojo turto nuomos pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį privalo pajamas išmokanti įmonė. Todėl, jei gyventojas per kalendorinius metus negavo kitų privalomų deklaruoti pajamų, tai iš įmonės gautų patalpų nuomos pajamų deklaruoti neprivalo.

Daugiau informacijos mokesčių mokėtojai gali rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt ar paskambinę trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

 

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO MĖNESINĖS ĮMOKOS DYDIS PRIKLAUSO NUO MINIMALIOS ALGOS

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų dydžių pasikeitimus nuo 2014 m. spalio 1 d. ir ragina gyventojus atkreipti dėmesį, į kieno sąskaitą – VMI ar SODROS - kas mėnesį reikia mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Mėnesio PSD įmoka už atitinkamą mėnesį sumokama iki to mėnesio paskutinės dienos. Gyventojai Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI)moka tokias PSD įmokas:

·         Savarankiškai besidraudžiantys gyventojai už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo (toliau –PSD) įmokas. Šiuo metu mėnesinė PSD įmoka yra 93 Lt, o įmokos kodas – 1901.(Nuo 2015-01-01 mėnesinė įmoka – 27 Eur).

·         Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau ekonominio dydžio vienetų (toliau – EDV), (nesvarbu, ar tokie gyventojai yra PVM mokėtojai, ar ne) patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 3 procentų minimaliosios mėnesinės algos (toliau - MMA) dydžio PSD įmokas. Mėnesinė PSD įmoka – 31 Lt, o įmokos kodas – 1791.(Nuo 2015-01-01 mėnesinė įmoka – 9 Eur).

·         Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų MMA dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka yra 93 Lt, o įmokos kodas – 1921.(Nuo 2015-01-01 mėnesinė įmoka – 27 Eur).

·         Gyventojai, vykdantys individualią veiklą įsigiję verslo liudijimą, kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų MMA dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka yra 93 Lt, o įmokos kodas – 1891. (Nuo 2015-01-01 mėnesinė įmoka – 27 Eur). Atkreipiame dėmesį, kad gyventojai, gaunantys su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, ir gyventojai, kurie yra draudžiami PSD valstybės lėšomis, įsigiję verslo liudijimą, PSD įmokas (kurias turi teisę sumokėti kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d.) moka tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą.

SVARBU. Kai gyventojas įsigyja verslo liudijimą, kuris yra skirtas nekilnojamojo pagal prigimtį turto nuomai kitiems gyventojams, privalomojo sveikatos draudimo įmokų už šį verslo liudijimą jis mokėti neturi, nes nelaikoma, kad gyventojas vykdo individualią veiklą.

Kiti gyventojai PSD įmokas moka SODRAI. Daugiau informacijoswww.sodra.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO NESUMOKĖJUSIEMS DAUGIAU NEI 100 KAUNO APSKRITIES GYVENTOJŲ FORMUOJAMOS PAKAITINĖS VMI DEKLARACIJOS

Iki 2015 m. vasario 2 d. privalu deklaruoti ir sumokėti mokestį už komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad daugiau nei 100 Kauno apskrities mokesčių mokėtojų, kurie iki šiol nepateikė nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) deklaracijų už 2013 metus, pradėtos formuoti pakaitinės deklaracijos. Deklaracijos už komercinį nekilnojamąjį turtą turėjo būti pateiktos ir mokestis sumokėtas iki praėjusių metų vasario 1 d., tačiau Kauno apskrityje 42 gyventojai ir 73 įmonės po AVMI raginimų iki šiol to nepadarė.

„Kauno AVMI duomenimis, už 2013 metus Kauno apskrities mokesčių mokėtojai iki šiol nesumokėjo apie 157 tūkst. litų arba apie 45 tūkst. eurų nekilnojamojo turto mokesčio. Siekiant užtikrinti nekilnojamojo turto mokesčio surinkimą iš gyventojų bei įmonių, laiku nevykdančių savo mokestinių prievolių, VMI šiemet pradėjo formuoti pakaitines nekilnojamojo turto deklaracijas. Todėl nedrausmingi mokesčių mokėtojai privalės šį mokestį susimokėti, antraip VMI turės teisę nesumokėtą sumą išieškoti", - teigė Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė.

Įmonėms ir gyventojams, turintiems komercinės paskirties turtą, VMI pati suformuos deklaracijas pagal ankstesnių metų teiktų dokumentų duomenis. Kauno AVMI pažymi, kad suformuota pakaitinė deklaracija neatleidžia nei gyventojų, nei įmonių nuo prievolės pateikti tikslią deklaraciją, ir kartu suteikia teisę VMI pradėti mokesčių su delspinigiais išieškojimą iš sąskaitų ir kitais būdais.

VMI primena, kad gyventojai NTM už komercinio naudojimo nekilnojamąjį turtą, t. y. administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statinius, nepriklausomai nuo to ar jie naudojami ar nenaudojami individualioje veikloje, už 2014 metus privalo deklaruoti ir sumokėti iki 2015 metų vasario 2 d.

Juridiniai asmenys iki šių metų vasario 2 dienos privalo deklaruoti ir sumokėti NTM už nuosavybės teise priklausantį arba įsigyjamąjį nekilnojamąjį turtą bei už tą nekilnojamąjį turtą, kurį jie yra neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perėmę naudotis iš fizinių asmenų.

Pasak J. Stankienės, per 2014 metus Kauno apskrityje apie 7 tūkst. juridinių asmenų pateikė nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas už 2013 m., kuriose deklaravo per 45 mln. litų (apie 13 mln. €) mokesčio, o apie 2,3 tūkst. gyventojų deklaravo daugiau nei 1 mln. litų (apie 329 tūkst. €) mokesčio.

NTM tarifas, kurį nustato kiekviena savivaldybė atskirai, gali kisti nuo 0,3 procento iki 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, be to, savivaldybės savo biudžeto sąskaita gali atleisti mokesčių mokėtojus nuo šio mokesčio.

 

 

SKLANDŽIAM DEKLARAVIMUI KAUNO APSKRITYJE JAU PATEIKTA APIE 70 PROC. DUOMENŲ DĖL IŠMOKŲ GYVENTOJAMS

 

 

 

 2015 m. vasario 11 d., Kaunas. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad mokesčius išskaičiuojantys asmenys (darbdaviai), bankai, kredito įstaigos, gyvybės draudimo bendrovės, aukštosios mokyklos, formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo įstaigos bei kt., vadinamieji tretieji asmenys, lyginant su praėjusiais metais Kauno AVMI jau pateikė apie 70 proc. duomenų dėl 2014 m. gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms. Šių duomenų pagrindu yra formuojamos preliminariosios metinės pajamų deklaracijos gyventojams, kurios pateikiamos kovo pradžioje, todėl svarbu nevėluoti ir pateikti teisingą informaciją.

„Deklaravimo proceso sklandumas nemaža dalimi priklauso nuo teisingų ir laiku pateiktų duomenų apie gyventojams išmokėtas sumas, išskaičiuotą bei sumokėtą pajamų mokestį. Šiuo metu duomenis apie gyventojų A klasės išmokas mokesčių administratoriui Kauno apskrityje jau pateikė apie 12 tūkst. juridinių vienetų. Duomenis apie B klasės išmokas mokesčių inspekcijai laiku, t.y. iki vasario 2 d. pateikė apie 9 tūkst. Kauno apskrities juridinių vienetų," – teigė Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė.

Kauno AVMI primena, kad informaciją apie išmokas mokesčių administratoriui turi pateikti asmenys, išmokėję gyventojams darbo užmokestį, dividendus, tam tikrais atvejais ir turto pardavimo, turto nuomos, palūkanų ar kitas pajamas. Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų A klasės pajamoms, pažymą (FR0573 forma ir jos FR0573A, FR0573U priedai) mokesčių inspekcijai turi pateikti iki vasario 17 d. Atkreiptinas dėmesys, kad teikiant duomenis už 2014 m. reikia naudoti atnaujintą minėtos formos versiją - FR0573 v.4.

Duomenis apie A klasės išmokas turi pateikti ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie per 2014 m. mokestinį laikotarpį vykdė ekonominę veiklą bei turėjo samdomų darbuotojų.

„Kauno AVMI mokesčius išskaičiuojančius asmenis ragina šią informaciją pateikti laiku ir korektišką, mat dėl vėlavimo ar klaidų nukenčia paprasti gyventojai, kuriems užsitęsia pajamų mokesčio permokos grąžinimas arba nepavyksta laiku apskaičiuoti ir sumokėti mokėtiną pajamų mokestį," – pabrėžė J. Stankienė.

Praėjusiais metais duomenis apie gyventojų A klasės išmokas mokesčių administratoriui Kauno apskrityje pateikė beveik 20 tūkst. juridinių vienetų, 96 proc. iš jų tą padarė laiku. Pažymas apie B klasės išmokas pateikė beveik 9 tūkst. vienetų, iš jų – 88 proc. iki nustatyto termino.

Už deklaracijų nepateikimą, neteisingų duomenų pateikimą yra numatyta administracinė atsakomybė. Laiku nepateikusių deklaracijų juridinių asmenų pavadinimai bus skelbiami ir VMI interneto svetainėje.

Kauno AVMI rekomenduoja informaciją apie gyventojams išmokėtas išmokas pateikti greičiau ir paprasčiau - naudojantis Elektronine deklaravimo sistema (EDS). Internete http://deklaravimas.vmi.lt taip pat pateiktos deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų formos, jų pildymo taisyklės.

Visą reikiamą informaciją mokesčių klausimais galima gauti paskambinus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 ar apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt. VMI Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

Gintarė Dočkienė,

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

tel.: +370 37 466 766, +370 698 37 867; el. p. G.Dockiene@vmi.lt