Asmenų skundų ir pranešimų priėmimas ir nagrinėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Asmenų skundų ir pranešimų priėmimas ir nagrinėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų įteikti ar atsiųsti paštu, faksu, el. paštu, pateikti naudojantis https://www.epaslaugos.lt   Savivaldybės merui, jo pavaduotojui, Administracijos direktoriui, jo pavaduotojui skundai ir pranešimai  priimami ir registruojami Bendrojo skyriaus Asmenų aptarnavimo patalpose Žeimių g. 13, Jonavoje, 124 kab.

Atnaujinimo data 2019-09-10
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 933 ,,Dėl prašymų ir skundų  nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo", Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės, patvirtintos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 13B-2165. 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą, pranešimą, skundą.

Kreiptis galima ir  elektroniniu būdu, naudojantis  https://www.epaslaugos.lt

PRAŠYMAI, SKUNDAI   PRIIMAMI
Žeimių g. 13, 55158 Jonava, 124 kab. Asmenų aptarnavimo patalpose
 

Pirmadienį 800 – 1800 val.
Antradienį 800 – 1700 val.
Trečiadienį 700 – 1800 val.
Ketvirtadienį 800 – 1700 val.

Penktadienį 800 – 1400 val.                            (be pietų pertraukos).  
 

Bendrojo skyriaus

Klientų aptarnavimo tarnautoja
Lina Trinkūnienė
tel.: (8 349) 501 54

Klientų aptarnavimo tarnautoja
Irena Misiūnienė
tel. : (8 349) 501 54
 

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus
Klientų aptarnavimo tarnautoja
Lina Trinkūnienė
tel.: (8 349) 501 54
Klientų aptarnavimo tarnautoja

Irena Misiūnienė
tel. : (8 349) 501 54

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo skyriaus vedėja

Aira Kaunietė
 (8 349)  587 40

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Atsakymai pateikiami raštu arba elektroniniu būdu, naudojantis  https://www.epaslaugos.lt

 

Prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento forma

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti