SĄRAŠAS ĮMONIŲ, KURIOMS NETERMINUOTAM LAIKUI SUSTABDYTAS LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, GALIOJIMAS