ORO KOKYBĖ JONAVOS MIESTE 2018 M. KOVO 2 – 4 D.

2018 m. kovo 2 d. oro kokybės tyrimų duomenys

 

 

Stotis

 

Kietosios dalelės

(KD10)

(mg/m3)

Anglies monoksidas

(mg/m3)

Sieros dioksidas (mg/m3)

Azoto dioksidas

(mg/m3)

Ozonas

(mg/m3)

Vid. paros

P

Max 8h

vidurkis

Paros vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

2018 m. NORMOS

50

35 d.

10

125

350

200

1201)

180

Jonava

20

0

 

 

 

18

70

73

 

      2018 m. kovo 2 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

 

2018 m. kovo 3 d. oro kokybės tyrimų duomenys

 

 

Stotis

 

Kietosios dalelės

(KD10)

(mg/m3)

Anglies monoksidas

(mg/m3)

Sieros dioksidas (mg/m3)

Azoto dioksidas

(mg/m3)

Ozonas

(mg/m3)

Vid. paros

P

Max 8h

vidurkis

Paros vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

2018 m. NORMOS

50

35 d.

10

125

350

200

1201)

180

Jonava

30

0

 

 

 

20

76

81

 

2018 m. kovo 3 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

   

 

 

 

2018 m. kovo 4 d. oro kokybės tyrimų duomenys

 

2018 m. kovo 3 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

   

 

2018 m. kovo 3 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

2018 m. kovo 3 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

2018 m. kovo 3 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

2018 m. kovo 3 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

2018 m. kovo 3 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

   

   

   

   

   

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

 

 

 

 

 

 

200

1201)

180

 

 

 

 

 

 

77

80

86

 

 Paaiškinimai:

 P -  dienų skaičius, kai buvo viršyta paros ribinė vertė 2018 m. Paros ribinė vertė neturi būti viršyta daugiau kaip 35 d. per metus

1)    Siektina vertė, kuri nuo 2010 m. neturi būti viršijama daugiau  nei 25 paras per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį.

   -       duomenų nėra dėl prietaiso gedimo

   n      duomenų nėra dėl ryšio arba programinės įrangos sutrikimų

 

             2018 m. kovo 4 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

       AAA duomenimis, kovo 5-6 d. žymesnio sniego nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo pietryčių krypties vėjas. Vyraus nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis, kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore padidės, didelė tikimybė, kad kovo 5 d. daugelyje miestų bus viršyta KD10 paros ribinė vertė.