ORO KOKYBĖ JONAVOS MIESTE 2018 M. KOVO 5 D.

2018 m. kovo 5 d. oro kokybės tyrimų duomenys

 

 

Stotis

 

Kietosios dalelės

(KD10)

(mg/m3)

Anglies monoksidas

(mg/m3)

Sieros dioksidas (mg/m3)

Azoto dioksidas

(mg/m3)

Ozonas

(mg/m3)

Vid. paros

P

Max 8h

vidurkis

Paros vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

2018 m. NORMOS

50

35 d.

10

125

350

200

1201)

180

Jonava

40

0

 

 

 

41

89

94

 

Paaiškinimai:

 P -  dienų skaičius, kai buvo viršyta paros ribinė vertė 2018 m. Paros ribinė vertė neturi būti viršyta daugiau kaip 35 d. per metus

1)    Siektina vertė, kuri nuo 2010 m. neturi būti viršijama daugiau  nei 25 paras per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį.

   -       duomenų nėra dėl prietaiso gedimo

   n      duomenų nėra dėl ryšio arba programinės įrangos sutrikimų

 

      2018 m. kovo 5 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

      AAA duomenimis, kovo 6 d. kritulių nenumatoma, kovo 7 d. daug kur pasnigs. Pūs vidutinio stiprumo pietryčių, rytų krypčių vėjas. Sąlygos teršalams sklaidytis bus palankesnės, kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore sumažės, KD10 paros ribinės vertės viršijimo tikimybė nedidelė.