ORO KOKYBĖ JONAVOS MIESTE 2018 M. KOVO 9-11 D.

2018 m. kovo 9 d. oro kokybės tyrimų duomenys

 

 

Stotis

 

Kietosios dalelės

(KD10)

(mg/m3)

Anglies monoksidas

(mg/m3)

Sieros dioksidas (mg/m3)

Azoto dioksidas

(mg/m3)

Ozonas

(mg/m3)

Vid. paros

P

Max 8h

vidurkis

Paros vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

2018 m. NORMOS

50

35 d.

10

125

350

200

1201)

180

Jonava

39

0

 

 

 

23

48

56

 

2018 m. kovo 9 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

 

2018 m. kovo 10 d. oro kokybės tyrimų duomenys

 

 

Stotis

 

Kietosios dalelės

(KD10)

(mg/m3)

Anglies monoksidas

(mg/m3)

Sieros dioksidas (mg/m3)

Azoto dioksidas

(mg/m3)

Ozonas

(mg/m3)

Vid. paros

P

Max 8h

vidurkis

Paros vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

2018 m. NORMOS

50

35 d.

10

125

350

200

1201)

180

Jonava

-

0

 

 

 

-

-

-

 

      2018 m. kovo 10 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

 

2018 m. kovo 11 d. oro kokybės tyrimų duomenys

 

 

Stotis

 

Kietosios dalelės

(KD10)

(mg/m3)

Anglies monoksidas

(mg/m3)

Sieros dioksidas (mg/m3)

Azoto dioksidas

(mg/m3)

Ozonas

(mg/m3)

Vid. paros

P

Max 8h

vidurkis

Paros vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

2018 m. NORMOS

50

35 d.

10

125

350

200

1201)

180

Jonava

-

0

 

 

 

-

-

-

 

 Paaiškinimai:

 P -  dienų skaičius, kai buvo viršyta paros ribinė vertė 2018 m. Paros ribinė vertė neturi būti viršyta daugiau kaip 35 d. per metus

1)    Siektina vertė, kuri nuo 2010 m. neturi būti viršijama daugiau  nei 25 paras per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį.

   -       duomenų nėra dėl prietaiso gedimo

   n      duomenų nėra dėl ryšio arba programinės įrangos sutrikimų

 

      2018 m. kovo 11 d. teršalų koncentracijos miestų ore neviršijo ribinių verčių.

      AAA duomenimis, kovo 12-13 d. daug kur numatomi nedideli krituliai, daugiausia lietus. Pūs vidutinio stiprumo pietų krypčių vėjas. Sąlygos teršalams sklaidytis bus vidutiniškai palankios, kovo 12 d. didžiuosiuose miestuose išaugs KD10paros ribinės vertės viršijimo tikimybė.