ORO KOKYBĖ JONAVOS MIESTE 2018 M. VASARIO 19 - 22 D.

2018 m. vasario 19 d. oro kokybės tyrimų duomenys

 

Stotis

 

Kietosios dalelės

(KD10)

(mg/m3)

Anglies monoksidas

(mg/m3)

Sieros dioksidas (mg/m3)

Azoto dioksidas

(mg/m3)

Ozonas

(mg/m3)

Vid. paros

P

Max 8h

vidurkis

Paros vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

2018 m. NORMOS

50

35 d.

10

125

350

200

1201)

180

Jonava

16

0

 

 

 

33

61

61

 

          2018 m. vasario 19 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

          AAA duomenimis, vasario 20-21 d. vietomis numatomas sniegas, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas. Vyraus nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis, kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore gali padidėti, išaugs KD10 paros ribinės vertės viršijimo tikimybė.

2018 m. vasario 20 d. oro kokybės tyrimų duomenys

 

Stotis

 

Kietosios dalelės

(KD10)

(mg/m3)

Anglies monoksidas

(mg/m3)

Sieros dioksidas (mg/m3)

Azoto dioksidas

(mg/m3)

Ozonas

(mg/m3)

Vid. paros

P

Max 8h

vidurkis

Paros vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

2018 m. NORMOS

50

35 d.

10

125

350

200

1201)

180

Jonava

23

0

 

 

 

20

57

60

 

          2018 m. vasario 20 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

          AAA duomenimis, vasario 21-22 d. žymesnio sniego nenumatoma, pūs silpnas šiaurės, šiaurės rytų krypčių vėjas. Vyraus nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis, kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore gali padidėti, išaugs KD10 paros ribinės vertės viršijimo tikimybė.

           

 

2018 m. vasario 21 d. oro kokybės tyrimų duomenys

 

Stotis

 

Kietosios dalelės

(KD10)

(mg/m3)

Anglies monoksidas

(mg/m3)

Sieros dioksidas (mg/m3)

Azoto dioksidas

(mg/m3)

Ozonas

(mg/m3)

Vid. paros

P

Max 8h

vidurkis

Paros vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

2018 m. NORMOS

50

35 d.

10

125

350

200

1201)

180

Jonava

26

0

 

 

 

22

62

67

 

            Vasario 21 d. vyraujant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms, kietųjų dalelių koncentracija miestų aplinkos ore padidėjo. Atšalus orams daugiausia įtakos oro užterštumo padidėjimui turėjo šiluminės energijos gamybos metu išmetami teršalai.                             

           AAA duomenimis, vasario 22-23 d. kritulių nenumatoma, pūs silpnas rytų krypčių vėjas. Vyraus nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis, kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore padidės, didelė tikimybė, kad daugelyje miestų bus viršyta KD10 paros ribinės vertės viršijimo tikimybė.

 

2018 m. vasario 22 d. oro kokybės tyrimų duomenys

 

Stotis

 

Kietosios dalelės

(KD10)

(mg/m3)

Anglies monoksidas

(mg/m3)

Sieros dioksidas (mg/m3)

Azoto dioksidas

(mg/m3)

Ozonas

(mg/m3)

Vid. paros

P

Max 8h

vidurkis

Paros vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

2018 m. NORMOS

50

35 d.

10

125

350

200

1201)

180

Jonava

28

0

 

 

 

20

65

71

 

 Paaiškinimai:

 P -  dienų skaičius, kai buvo viršyta paros ribinė vertė 2018 m. Paros ribinė vertė neturi būti viršyta daugiau kaip 35 d. per metus

1)    Siektina vertė, kuri nuo 2010 m. neturi būti viršijama daugiau  nei 25 paras per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį.

   -       duomenų nėra dėl prietaiso gedimo

   n      duomenų nėra dėl ryšio arba programinės įrangos sutrikimų

              2018 m. vasario 22 d. esant šaltiems, sausiems ir ramiems orams, kietųjų dalelių koncentracija miestų aplinkos ore padidėjo. Daugiausia įtakos oro užterštumo padidėjimui turėjo šiluminės energijos gamybos metu išmetami teršalai.

              AAA duomenimis, vasario 23-24 d. numatomi šalti ir be kritulių orai. Pūs silpnas pietryčių, pietų, vasario 24 d. - vidutinio stiprumo rytų, šiaurės rytų krypčių vėjas. Vyraus nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis, dėl intensyvaus kūrenimo daugelyje miestų išaugs KD10 paros ribinės vertės viršijimo tikimybė.