ORO KOKYBĖ JONAVOS MIESTE 2018 M. VASARIO 23 - 25 D.

2018 m. vasario 23 d. oro kokybės tyrimų duomenys

 

 

Stotis

 

Kietosios dalelės

(KD10)

(mg/m3)

Anglies monoksidas

(mg/m3)

Sieros dioksidas (mg/m3)

Azoto dioksidas

(mg/m3)

Ozonas

(mg/m3)

Vid. paros

P

Max 8h

vidurkis

Paros vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

2018 m. NORMOS

50

35 d.

10

125

350

200

1201)

180

Jonava

32

0

 

 

 

45

57

65

 
 

           2018 m. vasario 23 d. esant šaltiems, sausiems ir ramiems orams, kietųjų dalelių KD10 koncentracija miesto ore padidėjo. Daugiausia įtakos oro užterštumo padidėjimui turėjo suintensyvėjusios šiluminės energijos gamybos metu išmetami teršalai.

 

2018 m. vasario 24 d. oro kokybės tyrimų duomenys

 

 

Stotis

 

Kietosios dalelės

(KD10)

(mg/m3)

Anglies monoksidas

(mg/m3)

Sieros dioksidas (mg/m3)

Azoto dioksidas

(mg/m3)

Ozonas

(mg/m3)

Vid. paros

P

Max 8h

vidurkis

Paros vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

2018 m. NORMOS

50

35 d.

10

125

350

200

1201)

180

Jonava

18

0

 

 

 

19

69

72

 
 

          2018 m. vasario 24 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

           

 

 

2018 m. vasario 25 d. oro kokybės tyrimų duomenys

 

 

Stotis

 

Kietosios dalelės

(KD10)

(mg/m3)

Anglies monoksidas

(mg/m3)

Sieros dioksidas (mg/m3)

Azoto dioksidas

(mg/m3)

Ozonas

(mg/m3)

Vid. paros

P

Max 8h

vidurkis

Paros vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

2018 m. NORMOS

50

35 d.

10

125

350

200

1201)

180

Jonava

26

0

 

 

 

16

61

65

 
 

 Paaiškinimai:

 P -  dienų skaičius, kai buvo viršyta paros ribinė vertė 2018 m. Paros ribinė vertė neturi būti viršyta daugiau kaip 35 d. per metus

1)    Siektina vertė, kuri nuo 2010 m. neturi būti viršijama daugiau  nei 25 paras per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį.

   -       duomenų nėra dėl prietaiso gedimo

   n      duomenų nėra dėl ryšio arba programinės įrangos sutrikimų

 

          2018 m. vasario 25 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

          AAA duomenimis, vasario 26-27 d. išsilaikys šalti ir be žymesnių kritulių orai, stiprės šiaurės rytų, rytų krypčių vėjas. Vyraus nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis, daugelyje miestų bus didelė KD10 paros ribinės vertės viršijimo tikimybė.