Sodra - Informacija gyventojams

PAŽYMŲ IŠDAVIMAS

 

Prašymą pažymai gauti galima:

 - išsiųsti faksu (8 349) 69 509;

 - išsiųsti elektroniniu paštu – jonava@sodra.lt;

 - užsisakyti per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS);

 - pristatyti į „Sodros" skyrių.

 

ELEKTRONINĖ GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMA (EGAS)

 

Vis daugiau „Sodros" paslaugų perkeliama į elektroninę erdvę. Gyventojams nebereikia vykti į teritorinį skyrių. Viską galima atlikti internetu, prisijungus prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS) adresu http://gyventojai.sodra.lt. Į „Sodros" teritorinį skyrių gyventojai turi atvykti tik tada, kai reikia pristatyti dokumentų originalus.

Prisijungę prie EGAS:

  • galite gauti informaciją apie Jums priskaičiuotas ir mokamas išmokas, įgytą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, valstybinį socialinį draudimą ir Pensijų kaupimo fondą, su kuriuo sudarėte sutartį, prognozuojamą valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją ir kt.;
  • galite pildyti ir teikti elektroninius prašymus išmokoms skirti, popierinėms pažymoms išduoti ir kt.;
  • galite pateikti užklausą dėl valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarties sudarymo bei ją sudaryti. Gavę teigiamą atsakymą, galėsite sudaryti sutartį;
  • galite trečiajam asmeniui (kredito, draudimo įstaigai ir pan.) elektroniniu būdu pateikti informaciją susijusią su Jūsų asmeniu.

 

Norint naudotis „Sodros" paslaugomis per EGAS, reikia kompiuterio, interneto naršyklės bei asmens identifikavimo elektroninėje erdvėje priemonės – elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo.

 

„Sodros" Kauno skyriau inf.

 

Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai

  

Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas ( Pažymėjimas) yra dokumentas, patvirtinantis apdraustajam asmeniui suteiktą socialinio draudimo numerį, kuris naudojamas identifikuoti asmenį Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (Registras) duomenų bazėje ir gauti apie jį sukauptą informaciją. Nuo 2005 m. sausio 1 d. yra pakeista Pažymėjimo forma.

  

Pažymėjimas išduodamas asmeniui, pradedančiam darbinę ar savarankišką veiklą arba apsidraudusiam valstybiniu savanoriškuoju socialiniu pensijų draudimu.

Pažymėjime yra asmens nuotrauka ir šie duomenys: asmens socialinio draudimo numeris, apdraustojo vardas (vardai) ir pavardė, asmens kodas Gyventojų registre.

 

Vadovaujantis 2004 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1409  (Žin., 2004, Nr.164-6000) Pažymėjimų, išduotų iki 2004 m. gruodžio 31 d., pildymas nutrauktas nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

Apdraustojo draudžiamosios pajamos ir draudimo stažas patvirtinami tik duomenimis, esančiais Registro  duomenų bazėje. Apdraustasis turi teisę susipažinti su Registro duomenų bazėje apie jį sukaupta informacija. Apdraustasis gali kreiptis į bet kurį „Sodros" teritorinį skyrių ir, pateikęs savo pasą (asmens tapatybės kortelę), susipažinti su sukaupta apie jį informacija ir Fondo valdybos nustatyta tvarka gauti pažymą apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius bei draudžiamąsias pajamas. Informaciją apie save taip pat galite sužinotiprisijungę prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos adresu http://gyventojai.sodra.lt.

 

Nuo 2005 m. sausio 1 d., asmeniui pageidaujant, senos formos Pažymėjimas keičiamas į naujos formos Pažymėjimą. Iki 2004 m. gruodžio 31 d. išduoti Pažymėjimai galioja, tik jų pildymas yra nutrauktas. Todėl asmenims, turintiems senos formos Pažymėjimą, jo keisti į naują nebūtina.

 

Norintys senos formos Pažymėjimą pakeisti į naujos formos Pažymėjimą, atvykę į „Sodros" teritorinį skyrių turi pateikti:

-          senąjį Pažymėjimą, kuris grąžinamas apdraustajam padarius jame atitinkamą įrašą apie pakeitimą;

-          pasą arba asmens tapatybės kortelę;

-          nuotrauką 3x4 (spalvotą arba nespalvotą).

 

Vietoj senojo Pažymėjimo yra išduodamas naujos formos Pažymėjimas. 

 

Išsamiau tel. (8 37) 395 227

 

 

„Sodros" Kauno skyriaus inf. 

 

 

               

Sukaupti duomenys – pensijos garantija

 

       Nuo 2009 m. sausio 1 d. duomenų kaupimu būsimai senatvės pensijai gauti būtina pasirūpinti patiems, nes „Sodros" specialistai nebevyksta į įmones ar įstaigas, kad jų darbuotojams padėtų sukaupti reikiamus dokumentus.

Dokumentai, įrodantys asmens socialinio pensijų draudimo stažą ir draudžiamųjų pajamų (uždarbio) dydį, yra labai svarbūs — būtent nuo jų priklauso teisė į valstybinę socialinio draudimo pensiją ir jos dydis. Socialinio pensijų draudimo stažas — tai laikas, per kurį asmenys moka arba už juos yra mokamos nustatyto dydžio socialinio pensijų draudimo įmokos, taip pat laikas, per kurį asmuo gauna valstybinio socialinio draudimo pašalpas ir nedarbo socialinio draudimo išmokas. Senatvės pensija skiriama, jei asmuo turi minimalų 15 metų socialinį pensijų draudimo stažą.

VSDF valdybos apdraustųjų ir pensijų gavėjų registre duomenys apie asmenų socialinio draudimo laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas kaupiami nuo 1994 m. sausio 1 d. Todėl dokumentų pateikimu turėtų susirūpinti tie, kurie dirbo iki 1994 m. sausio 1 d. ir dar nepateikė „Sodrai" reikalingų dokumentų.

Pensijai skirti reikalingus dokumentus galima pristatyti į bet kurį „Sodros" teritorinį skyrių. Reikia pateikti šiuos dokumentų originalus:

ü   asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar kt.);

ü   valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, jei tokį turi; 

ü   dokumentus, įrodančius socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų, karinį liudijimą ir kt.);

ü   darbdavių (ar įstaigų, saugančių dokumentus) išduotas pažymas apie pajamas, turėtas per laikotarpį nuo 1984-01-01 iki 1993-12-31.

Dėl dokumentų, įrodančių asmens draudžiamąsias pajamas ir/ar socialinio pensijų draudimo stažą, asmuo turi kreiptis į buvusią darbovietę. Jei organizacija, kurioje asmuo dirbo, yra likviduota,dėl minėtų pažymųreikia kreiptis į valstybinės archyvų sistemos įstaigas ar savivaldybių archyvus. Jei reikalingų duomenų nėra nei organizacijoje, nei archyve, turėtų draudžiamųjų pajamų dydį arba darbo laikotarpį galima įrodyti teismo keliu.

         Atkreipiame dėmesį, kad pagal sukauptus duomenis gali būti apskaičiuotas asmens socialinio pensijų draudimo stažas, kuris reikalingas ne tik būsimai senatvės pensijai, bet ir:

ü   teisei į nemokamą gydymą, kai asmuo praranda darbą, bet turi 30 metų būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą;

ü   skirti nedarbo išmokai;

ü   skirti išankstinei senatvės pensijai, jei valstybinio socialinio draudimo pensijų stažas yra ne mažesnis kaip 30 metų, arba netekto darbingumo pensijai, jei asmeniui būtų nustatytas darbingumo lygis.

 

 

 

 

„Sodros" Kauno skyriaus inf.