Informacija pensijų gavėjams

Informacija pensijų gavėjams

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimuNr. 1780 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 144 „Dėl valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumų išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", asmenims, kuriems apskaičiuota negauta likusi senatvės ar invalidumo pensijos dalies suma, kurios būdami pensijų gavėjai, negavo 1995 – 2002 metais, nes turėjo draudžiamųjų pajamų(dirbo), nukelta išmokėti 2012 m. birželio mėn.                    Už iki 2008 m. sausio 1 d. mirusius, kurie taip pat 1995 – 2002 metais dirbo ir negavo pilnos pilnos pensijos, pagal paveldėjimo teisės dokumentus paveldėtojams negauta pensijos dalis, pagal minėtą Vyriausybės nutarimą, nukelta išmokėti 2012 m. birželio mėn.

Naujoji pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarka didelių pasikeitimų nenumato
Patvirtinus Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos aprašą, pasigirdo nepagrįstų nuogąstavimų ir dviprasmiškų vertinimų. Daugeliui susidarė klaidingas įspūdis, neva pensijos ir kompensacijos visiems bus mokamos tik pervedant išmokas į gavėjų sąskaitas bankuose.
Nieko panašaus nebus. Visiems išmokų gavėjams, taip pat ir senatvės pensininkams, kuriems išmokos praėjusiais metais buvo pristatomos į namus, niekas nesikeičia ir šiemet. Jų atžvilgiu, jei jie nedirba, lieka galioti ankstesnė tvarka, taigi pensijos ar kompensacijos šiems gavėjams kaip ir anksčiau bus pristatomos į namus kiekvieną mėnesį nuo 10 iki 26 mėnesio dienos.
Dirbančiųjų asmenų pensijų ir kitų išmokų pristatymo būdas ir terminai keičiasi. Norime pabrėžti, jog nuo šių metų sausio įsigalioję pakeitimai aktualiausi tik dirbantiems senatvės pensininkams, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas gavėjams, nes jiems išmokos bus pervedamos į pasirinktus bankus.
Dirbantiems gavėjams išmokos, kurių dydis priklauso nuo draudžiamųjų pajamų turėjimo ar darbo savarankiškai, nepriklausomai nuo jų skyrimo datos, bus pervedamos tik į gavėjų sąskaitas kredito įstaigose iki kiekvieno mėnesio 28 dienos.
Naujiesiems išmokų gavėjams, taip pat ir tiems, kurie šiais metais tampa pensininkais, nustatoma mišri išmokų pristatymo tvarka – ir per bankus, ir pristatant į namus.
Išmokos į gavėjų sąskaitas bankuose bus pervedamos tik naujiems pensijų ar kompensacijų gavėjams, kuriems išmokos paskirtos šiemet. Tačiau ši nuostata netaikoma gavėjams, kurie yra:
 • netekę 75-100 procentų darbingumo (I grupės invalidams);
• kurie nedirba ir jų gyvenamosiose vietovėse nėra kredito įstaigų;
• yra sukakę 80 ir daugiau metų, jeigu jie nedirba.
Išmokos į gavėjų sąskaitas bankuose, išskyrus dirbančius gavėjus, pervedamos kiekvieno mėnesio 10 – 12 dienomis.
Pensijos ar kompensacijos, paskirtos iki 2009 m. gruodžio 31 d., gavėjams pristatomos į namus kiekvieną mėnesį nuo 10 iki 26 mėnesio dienos, o išmokos, pirmą kartą paskirtos nuo 2010 m. sausio 1 d. ar vėlesnės datos į namus pristatomos nuo 16 iki 28 mėnesio dienos pagal pristatančios įmonės ir „Sodros" Teritorinio skyrius patvirtintą grafiką. Jei mokėjimo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, išmokos gavėjams pristatomos į namus arba pervedamos į sąskaitą penktadienį, jei mokėjimo diena sutampa su sekmadieniu, išmokos gavėjus pasieks pirmadienį. Kai mokėjimo diena sutampa su oficialios šventės diena, išmokos gavėjams pristatomos arba pervedamos į sąskaitas prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną. Pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą perskaičiuotos kiekvieno žmogaus pensijos dydis priklauso nuo individualių jo duomenų – jo socialinio pensijų draudimo stažo, gautų draudžiamųjų pajamų. Todėl pensijos mažėjimo procentai kiekvienam žmogui yra skirtingi. Gaunantiems panašaus dydžio pensiją, bet turintiems skirtingą stažą ar gavusiems nevienodo dydžio draudžiamąsias pajamas, asmenims pensijos mažėja nevienodai. Asmenims, turintiems mažesnį stažą, pensija mažėja labiau. Taigi kai kuriems žmonėms pensija sumažėja kiek daugiau arba kiek mažiau negu vidutiniškai.„Sodros" teritoriniame skyriuje, kuris moka paskirtą pensiją, galima gauti išsamią informaciją dėl pensijų perskaičiavimo pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą. Tačiau tiksliai žinant savo pensijos sudedamąsias dalis, galima ir pačiam apsiskaičiuoti savo perskaičiuotos pensijos dydį.
Pensiją sudaro trys dalys:
• pagrindinė dalis, kuri nuo 2010 m. padidinta iki 120 proc. socialinio draudimo bazinės pensijos (šiuo metu socialinio draudimo bazinė pensija – 360 Lt);
• papildoma dalis;
• priedas už stažą, viršijantį 30 m. (jei stažas didesnis nei 30 m.).
Pagrindinė dalis padidėjo (nuo 110 proc. iki 120 proc. socialinio draudimo bazinės pensijos, t.y. nuo 396 Lt iki 432 Lt), o priedas už stažo metus nemažinamas. Dėl patvirtintų 2010 m. einamųjų metų draudžiamųjų pajamų mažėja tik papildoma pensijos dalis.
Iš esamo pensijos dydžio atimkite 396 Lt (pagrindinė pensijos dalis), paskui atimkite priedą už stažą, jei tokį gaunate (metų skaičių virš 30, pvz., 7 dauginkite iš 3 proc. socialinio draudimo bazinės pensijos, t.y. iš 10,8 – 7 x 10,8 = 75,60 Lt), taip sužinosite pensijos papildomos dalies dydį, kuris ir mažės. Jį reikia padauginti iš koeficiento, kuriuo mažėjo einamųjų metų draudžiamosios pajamos (nuo 1488 Lt iki 1170 Lt), — 0,7863. Taip apskaičiuosite „naująją" savo pensijos papildomą dalį.
Prie „naujosios" pagrindinės pensijos dalies (432 Lt) pridėkite „naująją" papildomą dalį ir priedą už stažą – taip apskaičiuosite savo perskaičiuotos pensijos dydį.
Primename, kad mažesnės nei 650Lt senatvės pensijos nemažėja.

 

Sukaupti duomenys – pensijos garantija

 

       Nuo 2009 m. sausio 1 d. duomenų kaupimu būsimai senatvės pensijai gauti būtina pasirūpinti patiems, nes „Sodros" specialistai nebevyksta į įmones ar įstaigas, kad jų darbuotojams padėtų sukaupti reikiamus dokumentus.

Dokumentai, įrodantys asmens socialinio pensijų draudimo stažą ir draudžiamųjų pajamų (uždarbio) dydį, yra labai svarbūs — būtent nuo jų priklauso teisė į valstybinę socialinio draudimo pensiją ir jos dydis. Socialinio pensijų draudimo stažas — tai laikas, per kurį asmenys moka arba už juos yra mokamos nustatyto dydžio socialinio pensijų draudimo įmokos, taip pat laikas, per kurį asmuo gauna valstybinio socialinio draudimo pašalpas ir nedarbo socialinio draudimo išmokas. Senatvės pensija skiriama, jei asmuo turi minimalų 15 metų socialinį pensijų draudimo stažą.

VSDF valdybos apdraustųjų ir pensijų gavėjų registre duomenys apie asmenų socialinio draudimo laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas kaupiami nuo 1994 m. sausio 1 d. Todėl dokumentų pateikimu turėtų susirūpinti tie, kurie dirbo iki 1994 m. sausio 1 d. ir dar nepateikė „Sodrai" reikalingų dokumentų.

Pensijai skirti reikalingus dokumentus galima pristatyti į bet kurį „Sodros" teritorinį skyrių. Reikia pateikti šiuos dokumentų originalus:

ü   asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar kt.);

ü   valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, jei tokį turi; 

ü   dokumentus, įrodančius socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų, karinį liudijimą ir kt.);

ü   darbdavių (ar įstaigų, saugančių dokumentus) išduotas pažymas apie pajamas, turėtas per laikotarpį nuo 1984-01-01 iki 1993-12-31.

Dėl dokumentų, įrodančių asmens draudžiamąsias pajamas ir/ar socialinio pensijų draudimo stažą, asmuo turi kreiptis į buvusią darbovietę. Jei organizacija, kurioje asmuo dirbo, yra likviduota,dėl minėtų pažymųreikia kreiptis į valstybinės archyvų sistemos įstaigas ar savivaldybių archyvus. Jei reikalingų duomenų nėra nei organizacijoje, nei archyve, turėtų draudžiamųjų pajamų dydį arba darbo laikotarpį galima įrodyti teismo keliu.

         Atkreipiame dėmesį, kad pagal sukauptus duomenis gali būti apskaičiuotas asmens socialinio pensijų draudimo stažas, kuris reikalingas ne tik būsimai senatvės pensijai, bet ir:

ü   teisei į nemokamą gydymą, kai asmuo praranda darbą, bet turi 30 metų būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą;

ü   skirti nedarbo išmokai;

ü   skirti išankstinei senatvės pensijai, jei valstybinio socialinio draudimo pensijų stažas yra ne mažesnis kaip 30 metų, arba netekto darbingumo pensijai, jei asmeniui būtų nustatytas darbingumo lygis.

 

 

 

 

„Sodros" Kauno skyriaus inf.

 

 Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai

  

Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas ( Pažymėjimas) yra dokumentas, patvirtinantis apdraustajam asmeniui suteiktą socialinio draudimo numerį, kuris naudojamas identifikuoti asmenį Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (Registras) duomenų bazėje ir gauti apie jį sukauptą informaciją. Nuo 2005 m. sausio 1 d. yra pakeista Pažymėjimo forma.

  

Pažymėjimas išduodamas asmeniui, pradedančiam darbinę ar savarankišką veiklą arba apsidraudusiam valstybiniu savanoriškuoju socialiniu pensijų draudimu.

Pažymėjime yra asmens nuotrauka ir šie duomenys: asmens socialinio draudimo numeris, apdraustojo vardas (vardai) ir pavardė, asmens kodas Gyventojų registre.

 

Vadovaujantis 2004 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1409  (Žin., 2004, Nr.164-6000) Pažymėjimų, išduotų iki 2004 m. gruodžio 31 d., pildymas nutrauktas nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

Apdraustojo draudžiamosios pajamos ir draudimo stažas patvirtinami tik duomenimis, esančiais Registro  duomenų bazėje. Apdraustasis turi teisę susipažinti su Registro duomenų bazėje apie jį sukaupta informacija. Apdraustasis gali kreiptis į bet kurį „Sodros" teritorinį skyrių ir, pateikęs savo pasą (asmens tapatybės kortelę), susipažinti su sukaupta apie jį informacija ir Fondo valdybos nustatyta tvarka gauti pažymą apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius bei draudžiamąsias pajamas. Informaciją apie save taip pat galite sužinotiprisijungę prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos adresu http://gyventojai.sodra.lt.

 

Nuo 2005 m. sausio 1 d., asmeniui pageidaujant, senos formos Pažymėjimas keičiamas į naujos formos Pažymėjimą. Iki 2004 m. gruodžio 31 d. išduoti Pažymėjimai galioja, tik jų pildymas yra nutrauktas. Todėl asmenims, turintiems senos formos Pažymėjimą, jo keisti į naują nebūtina.

 

Norintys senos formos Pažymėjimą pakeisti į naujos formos Pažymėjimą, atvykę į „Sodros" teritorinį skyrių turi pateikti:

-          senąjį Pažymėjimą, kuris grąžinamas apdraustajam padarius jame atitinkamą įrašą apie pakeitimą;

-          pasą arba asmens tapatybės kortelę;

-          nuotrauką 3x4 (spalvotą arba nespalvotą).

 

Vietoj senojo Pažymėjimo yra išduodamas naujos formos Pažymėjimas. 

 

Išsamiau tel. (8 37) 395 227

 

 

„Sodros" Kauno skyriaus inf.