NACIONALINIS DARBO SU JAUNIMU FORUMAS ATEIK. IŠGIRSK. DALINKIS. 2020 M.

2020 m. rugsėjo 17 d. Vilniuje vyks antrasis darbo su jaunimu forumas. Jaunimas ir su juo dirbantieji kviečiami susitikti, klausytis bei dalintis darbo su jaunimu naujienomis, patirtimis. Šiais metais kviečiame diskutuoti tema "Kas daro jaunimui didesnę įtaką: jaunimo darbuotojai ar influenceriai?" Forume taip pat laukia daugiau nei 26 pranešimai, 4 užsiėmimai ir 3 diskusijos. Dalyvių...

data2020-08-24
RUGPJŪČIO 12-OJI – TARPTAUTINĖ JAUNIMO DIENA

Tarptautinė jaunimo diena (TJD) nuo 1999 m. yra tradiciškai švenčiama kiekvienų metų rugpjūčio 12 d. Visame pasaulyje vyksta įvairūs renginiai, kuriuos inicijuoti bei organizuoti yra skatinami jauni žmonės. Šią dieną siekiama daugiau dėmesio skirti jaunimo problemoms, skatinti jaunimą aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje. Jonavos rajono savivaldybė draugiška ir atvira...

data2020-08-12
KVIETIMAS PRANEŠĖJAMS REGISTRUOTIS Į V-ĄJĄ JAUNIMO TYRĖJŲ KONFERENCIJĄ KLAIPĖDOJE „JUNGTYS: KĄ GALIME PADARYTI KARTU?“

Š. m. spalio 16 d. Klaipėdos universitete vyks tarpdalykinė mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija . Šioje, jau penktojoje, konferencijoje siekiame plėtoti tarpdalykinį mokslinį diskursą jaunimo tyrimų temomis ir vystyti mokslininkų, jaunimo politiką formuojančių bei su jaunimu dirbančių praktikų dialogą. Kviečiami mokslininkai, nagrinėjantys jaunimo klausimus, praktikai,...

data2020-08-04
KVIEČIA DALYVAUTI PROGRAMOJE "JAUNIMAS GALI"

Lietuvos regionuose sportine veikla vykdoma programa „Jaunimas gali", ugdanti gyvenimiškus įgūdžius, ieško naujų komandų! Kazickų šeimos fondo iniciatyva „Jaunimas gali" yra įgyvendinama pagal Zimbabvėje vykdomos Hoops4Hope (liet. Vilties Lankai) programos pavyzdį.  Programos misija: Skatinti aktyvų, produktyvų ir sveiką gyvenimo būdą jaunimo, augančio Lietuvos regionuose bei...

data2020-07-29
VILNIAUS UNIVERSITETAS SKIRS 450-MEČIO STIPENDIJAS

Vilniaus universiteto (VU) pernai įsteigta speciali stipendija būsimiems studentams iš socialiai pažeidžiamų šeimų ir toliau skatins gabiausius, bet finansinių resursų stokojančius abiturientus. Šimtas talentingų būsimųjų pirmakursių turės galimybę pasinaudoti 450-mečio stipendija ir siekti aukštojo mokslo lyderiaujančiame Lietuvos universitete. „Kiekvienas gabus moksleivis turi turėti...

data2020-07-23
STIPRINOME MOKĖJIMO MOKYTIS GEBĖJIMUS

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija – viena iš savivaldybėje vykdomo projekto „Lyderių laikas 3" dalyvių, tad norėtume pasidalinti savąja patirtimi, ką mums pavyko nuveikti savivaldybės pokyčio projekto rengimo bei įgyvendinimo eigoje.               Kadangi savivaldybės kūrybinės komandos rengiamo pokyčio projekto tema...

data2020-06-22
ĮGYVENDINAME SAVIVALDYBĖJE VYKDOMO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POKYČIO PROJEKTO VEIKLAS

2020 m. gegužės 22 dieną virtualioje pamokoje susitiko Jonavos „Neries" pagrindinės mokyklos ir Jeronimo Ralio gimnazijos mokiniai bei mokytojos.  Integruotoje dorinio ugdymo (tikybos) pamokoje 5-6 klasių moksleiviams J. Ralio gimnazijos I klasės gimnazistė Ignė Kuzmickaitė  pristatė  ateitininkų organizaciją. Kadangi 2020-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu...

data2020-06-19
„NERIES“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE - NAUJI IŠŠŪKIAI IR PATIRTYS

Jonavos „Neries" pagrindinė mokykla – viena iš savivaldybėje vykdomo projekto „Lyderių laikas 3" dalyvių. Savivaldybės kūrybinės komandos rengiamo pokyčio projekto tema - „Tarpusavio sąveika, stiprinant pažinimo kompetenciją (mokėjimo mokytis gebėjimus)", tad 23 mokyklos pedagogai susibūrė į inovatyvių mokytojų komandą (IMK), kad galėtų inicijuoti ir įgyvendinti planuojamas veiklas. Pirmiausia...

data2020-06-19
SKELBIAMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ KONKURSAS

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 13B-951 1 punktu patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų (neformaliojo vaikų švietimo projektų, edukacinių veiklų ir kitų ugdomojo pobūdžio renginių) programų rėmimo konkurso nuostatais, 2020 m. birželio 18 – 30 d....

data2020-06-19
JAUNIMO UŽIMTUMAS IR ĮDARBINIMAS VASAROS METU

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2020 m. gegužės 28 d. patvirtino Jonavos rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, skirtą 14 - 19 m. jaunimui, besimokančiam Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Jonavos rajono savivaldybėje. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas...

data2020-06-02
SKELBIAMOS FINANSUOTOS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO IR UŽIMTUMO PROGRAMOS 2020 M.

Finansuotų Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų sąrašas Eil. Nr. Programos teikėjas Programos pavadinimas Skiriama suma, Eur 1 Jonavos rajono socialinių paslaugų centras Sėkmingos socializacijos keliu - 2020 640 ...

data2020-05-27
JAUNIMO INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS (JIK)

Internete galima rasti begalę informacijos bet kokiomis jaunam žmogui aktualiomis temomis, tačiau, rasti išsamius atsakymus į rūpimus klausimus švietimo, karjeros, būsto, finansų, sveikatos, užimtumo ir pan. temomis gali padėti organizacijos, teikiančios jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas. Pagrindinis JIK tikslas  - padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų...

data2020-05-07
DĖMESYS SILPNIAUSIEMS – VISUOMENĖS BRANDUMO POŽYMIS

„Tai, kaip rūpinamės silpniausiais visuomenės nariais (…), rodo, kiek esame brandūs ir psichologiškai sveiki", – sako psichologė R. Morkūnienė. Viena visuomenės ląstelių – mokykla, kurioje tarsi veidrodyje atsispindi daugelis socialinio gyvenimo tendencijų. Didėjantis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kiekis ir įvairovė – viena iš jų. Mokyklai kyla...

data2020-04-29
SU TARPTAUTINE JAUNIMO SOLIDARUMO DIENA!

Solidarumas  - (plg.  solidarus ) - veikimas išvien su kitais, draugiškumas, sutarimas (žr. www.lietuviuzodynas.lt ). Ši diena skirta atkreipti valstybės, visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį į jaunimo problemas. Jaunimo, visuomeninės organizacijos siekia kovoti už jaunimo teises, jo užimtumo, socialinių problemų sprendimą, kūrybiškumo skatinimą. Šiuo gana sudėtingu karantino...

data2020-04-24
WEBINARAI JAUNIMUI, JAUNIMO IR SU JUO DIRBANČIOMS BEI KITOMS ORGANIZACIJOMS

Visiems, kuriems aktuali aktyvi projektinė veikla, naujos idėjos bei jų įgyvendinimas, savanorystė  vietiniu, Lietuvos ar tarptautiniu lygmeniu, organizuojami  du webinarai apie "Europos solidarumo korpuso" programą. Pirmasis webinaras vyks balandžio 20 dieną 16 valandą , kuriame „Europos solidarumo korpuso" projektų koordinatorė Aistė suteiks visą reikalingą informaciją...

data2020-04-17
REKOMENDACIJOS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS KARANTINO LAIKOTARPIU

Skelbiamos rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms, siekiant padėti joms planuoti kasdienę veiklą, Lietuvoje dėl koronaviruso paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną. Rekomendacijos pateiktos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: ...

data2020-04-17
SKELBIAMI TIKSLINIO STUDIJŲ RĖMIMO FONDO STIPENDIJŲ GAVĖJAI

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1TS-329 patvirtintais Jonavos  rajono savivaldybės tikslinio studijų rėmimo fondo nuostatais bei  Tikslinio studijų rėmimo fondo komisijos 2020-04-16 protokolo Nr. 38B-20 nutarimu, vienkartinės studijų stipendijos skiriamos šiems gerai besimokantiems bei kitus reikalavimus atitikusiems studentams: ...

data2020-04-17
INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 METAIS KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso tikslas  – skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir (ar) diegimą, ir  (ar) tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant...

data2020-04-16
SKELBIAMA REGISTRACIJA DALYVAUTI JAUNIMO SAVANORIŠKOJE TARNYBOJE 2020 M. II-ĄJĮ PUSMETĮ

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val./mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje (statusą galite pasitikrinti priimančių organizacijų duomenų bazėje ), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu...

data2020-04-16
SKELBIAMI GERIAUSIO JONAVOS RAJONO JAUNIMO PROJEKTO AR INICIATYVOS 2019 M. KONKURSO REZULTATAI

Šių metų kovo mėnesį vykęs Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos iniciatyva organizuotas Geriausio Jonavos rajono jaunimo projekto ar iniciatyvos 2019 m. konkursas  galutinai pasibaigė. Skelbiami nominacijų nusipelnę projektai! POPULIARIAUSIAS tarp geriausių (I-ajame etape surinkęs daugiausiai "patiktukų" („Like")) projektas "Sėkmės (są)lyga" (LMS Jonavos rajono...

data2020-04-10
„STUDENTAI – MOKSLEIVIAMS, MOKSLEIVIAI – STUDENTAMS“ (SMMS)

Balandžio 7 dieną startavo jaunimo organizacijų iniciatyva „Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams" (SMMS). Tai 2009 m. pradėjusi veikti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) programa ir išaugusi į VU SA, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT), Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ir Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) vykdomą iniciatyvą, kuri skirta Lietuvos mokinių...

data2020-04-09
DĖL JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SADM VEIKLOS ĮVERTINIMO

Jaunimo reikalų departamentui, siekiant sistemingai ir tikslingai įgyvendinti jaunimo politiką, svarbu gauti atsiliepimus ir grįžtamąjį ryšį dėl teikiamų paslaugų. Šiuo tikslu sukurta veiklos vertinimo forma, kurioje įvairias paslaugas gaunantys asmenys (jaunimas, jaunimo darbuotojai, kt.) galėtų palikti atsiliepimus ir tas paslaugas įvertinti. Paslaugos, apie kurių veiklą galima palikti...

data2020-03-13
JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SADM INFORMACIJA DĖL EKSTREMALIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19

Atsižvelgiant į Valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl koronaviruso, pagrindinis informacijos šaltinis, kuriuo rekomenduojama vadovautis dėl esamos situacijos, yra Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) skelbiama informacija:  http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas . Svarbu! Departamento finansuojamų projektų – programų vykdytojams. Siūloma š.m. kovo 13-27 d. suplanuotas...

data2020-03-13
GERIAUSIO JONAVOS RAJONO JAUNIMO PROJEKTO KONKURSAS

Jaunimo ir su juo dirbančios organizacijos kviečiamos dalyvauti Geriausio Jonavos rajono jaunimo projekto ar iniciatyvos 2019 m. konkurse. Ši tradicija tapusi Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos iniciatyva siekia paskatinti Jonavos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų motyvaciją inicijuoti ir įgyvendinti veiklas. Konkursas – vienas iš būdų jaunimui...

data2020-03-06
SUSIDOMĖJIMAS SAVANORYSTE LIETUVOJE AUGA

Aplinkos tvarkymas, pagalba vaikams ir jaunimui ar senyvo amžiaus žmonėms, pagalba organizuojant kultūrinius renginius – šiomis savanoriškomis veiklomis dažniausiai užsiimama Lietuvoje. Per septynerius metus savanoriaujančių žmonių skaičius šalyje išaugo nuo 18 iki 31 proc., rodo naujausias savanorystės tyrimas. Augantį susidomėjimą savanoryste įrodo ir dar vienas faktas – nedalyvaujančių...

data2020-02-27
PATVIRTINTOS REKOMENDUOJAMOS NACIONALINĖS JAUNIMO POLITIKOS TEMOS STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTAMS JAUNIMO SRITYJE

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra kartu su Jaunimo reikalų departamentu, išanalizavusi „Erasmus+" jaunimo sričiai teiktų ir finansuotų projektų temas 2014–2019 metais, rekomenduoja strateginių partnerysčių veiksmui 2020 m. teikti paraiškas mažiau padengtomis, tačiau Lietuvos jaunimo politikos ir darbo su jaunimu kontekstui aktualiomis temomis. Jų sąrašas: Darbo su jaunimu...

data2020-01-14
„NERIES“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SAVANORIAI RUDENINĖJE „MAISTO BANKO“ AKCIJOJE

Jau ne pirmus metus „Neries" pagrindinėje mokykloje veikia mokyklos psichologės Snieguolės Cėgienės suburta mokinių savanorių grupė „Bendraamžiai – bendraamžiams". Savanoriaudami mokiniai randa bendraminčių, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, kelti iššūkius ir juos įveikti, padėdami kitiems. Viena iš pastarųjų savanorių veiklų - spalio 25–26 dienomis Jonavoje, kaip...

data2019-10-29
SKELBIAMAS JAUNIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 M. KONKURSAS

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. spalio 10 d. protokolo Nr. 19Š-3 nutarimu, skelbiamas Jonavos rajono savivaldybės 2020 m. Jaunimo projektų finansavimo konkursas. Jame dėl paramos gavimo projektams įgyvendinti kviečiamos dalyvauti Jonavos rajono savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos , registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta...

data2019-10-22
MOKYMAI DIRBANTIEMS AR PLANUOJANTIEMS DIRBTI ATVIRĄ DARBĄ SU JAUNIMU

Jaunimo reikalų departamentas prie SADM  š. m. spalio 28-29 d. Vilniaus mieste organizuoja mokymus „ Kaip mano įstaigoje įsteigti atvirąjį jaunimo centrą ar erdvę"? Mokymuose kviečiami dalyvauti: - vaikų dienos centrų darbuotojai, - bendruomenių nariai, - nevyriausybinių organizacijų atstovai, - jaunimo organizacijų nariai ir (ar) atstovai, - kultūros centrų, bibliotekų...

data2019-10-02
SKAITMENINIS KONKURSAS JAUNIMUI „ĮJUNK KALĖDAS!“

Dėmesio! Išskirtinė proga visiems jauniesiems skaitmeninių technologijų asams! Kol visi aplink dar mėgaujasi paskutinėmis vasaros dienomis ir apie žiemą negalvoja, kažkas tikrai kuria smagius planus Kalėdoms. Šiandien būtent tokių ir ieškome! Todėl kviečiame visą išmaniosiomis technologijomis besidomintį, kuriantį ir nenustygstantį vietoje 14–29 m. jaunimą leistis į skaitmeninį nuotykį...

data2019-08-30
JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SADM SKELBIA JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS SVO ORGANIZACIJŲ AKREDITACIJOS PARAIŠKŲ PRIĖMIMĄ

  Savanoriška veiklą organizuojančių (SVO) organizacijų akreditavimo tikslas –   įvertinti organizacijos, norinčios tapti SVO organizacija, pasirengimą organizuoti savanorišką veiklą. SVO organizacijai akreditacija suteikiama 3 metams. SVO organizacijos turi atitikti šiuos kriterijus: 1. būti nevyriausybine organizacija; 2. vykdyti įstatuose numatytą...

data2019-08-22
FESTIVALIAI „LAISVĖS PIKNIKAS“ IR „BŪTENT!“ KVIEČIA JAUNIMĄ IR NE TIK...

                         „Laisvės piknikas"  grįžta jau ketvirtą kartą! Didžiausias nemokamas vasaros festivalis visai šeimai rugpjūčio 24 d. Kauno Nemuno saloje kviečia piknikauti kartu! ...

data2019-08-21
INFORMACIJA DĖL JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS 2020 METAIS

                        Jauni žmonės (14-29 m.), planuojantys atlikti Jaunimo savanorišką tarnybą (JST) 2020 metais, kviečiami registruotis į JST savanorių duomenų bazę . Registracija vyks dviem etapais: I etapas: rugpjūčio 13 – rugsėjo 16 d.  (registracija...

data2019-08-21
EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ

  Europos judumo savaitė – didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai kasmet vyksta rugsėjo 16-22 dienomis. Šia kampanija Europos šalių vietos valdžios institucijos raginamos inicijuoti ir skatinti darnų transporto priemonių naudojimą. 2019 metų Europos judumo savaitės tema – Žingsniuokime kartu! Šių metų Europos judumo savaitės tikslas yra atkreipti dėmesį...

data2019-08-12
MIELAS JAUNIME!

RUGPJŪČIO 12-OJI – TARPTAUTINĖ JAUNIMO DIENA MIELAS JAUNIME!                         Šiandien – Jūsų diena. Džiaugiamės, kad Jonavos rajono jaunimas yra veiklus, aktyvus, kasmet vis daugiau jaunų žmonių dalyvauja savanorystės veikloje. ...

data2019-08-12
ŠEŠTADIENĮ JONAVA JUDĖS TRIATLONO RITMU

Liepos 20 dieną Joninių slėnyje, paplūdimyje prie Joninių tvenkinio, vyks Lietuvos triatlono taurės IV etapas. Sparčiai pasaulyje ir Lietuvoje populiarėjanti sporto šaka į Jonavą sugrįš jau ketvirtąjį kartą. Renginys suburs per 250 triatlono aistruolių, kurie varžysis TRI-FUN, sprinto ir olimpinės distancijos trasose. Renginio programa: Numerių ir laiko fiksavimo daviklių...

data2019-07-17
DĖL ELEKTRINIŲ PASPIRTUKŲ DALYVAVIMO VIEŠAJAME EISME

  Elektriniai paspirtukai, vis labiau populiarėjanti transporto priemonė miestuose, suteikia ne tik patogumo kasdienėse kelionėse, bet gali kelti ir pavojų eismo saugai. Ieškodama būdų užtikrinti, kad aplinkai draugiškos transporto priemonės plistų miestuose, tačiau nekeltų chaoso ir pavojaus eismo dalyviams, Susisiekimo ministerija kviečia į diskusiją savivaldybes bei laukia idėjų iš...

data2019-07-16
MIELI JONAVIEČIAI!

                      Turėti modernų baseiną – didžioji miesto ambicija ir, jos siekdami, be Jūsų pagalbos neišsiversime. Šiuo metu renkame baseinui tinkamą vietą. Viena jų – Chemikų ir P. Vaičiūno gatvių sankirtoje Rimkų mikrorajone, kita – šalia Joninių slėnio. ...

data2019-07-15
KVIEČIA Į POKALBĮ „ĮSPŪDŽIAI IŠ INDIJOS“

                        Liepos 4 d. 17 val. Jonavos viešojoje bibliotekoje kviečiame pasikalbėti apie spalvas, religiją, skonius... Kuo kvepia Indijos gatvės? Kaip gali išreikšti save per šokį? Kaip keliaudamas gali atrasti ne tik naujas kultūras, bet ir save patį? ...

data2019-07-02
KVIEČIA Į KVEPIANČIŲ KNYGŲ SALONĄ

                                    Nuo birželio 12 d. kviečiame užsukti į Jonavos viešąją biblioteką, kur rasite Kvepiančių knygų saloną. Tai – intriguojanti, skaityti, diskutuoti, per kvapo prizmę knygą pažinti...

data2019-06-14
KVIEČIAME GIMNAZIJAS JUNGTIS PRIE PROJEKTO „NEPAMIRŠK PARAŠIUTO“

„Sodra" kartu su savivaldybe kviečia gimnazijų bendruomenę dalyvauti jaunimo finansinio švietimo projekte „Nepamiršk parašiuto". Šį projektą vykdome nuo 2017 m., ir jis yra Vyriausybės patvirtinto Visuomenės finansinio švietimo 2017-2021 m. plano dalis. Šiais 2018-2019 mokslo metais projekte aktyviai dalyvavo per 150 mokytojų iš visos Lietuvos. „Sodros" iniciatyvą pedagogai vertina kaip...

data2019-06-10
JONAVOJE BUS ŠVENČIAMA OLIMPINĖ DIENA

                      Jonavos kūno kultūros ir sporto centras (JKKSC) šeštadienį kviečia švęsti „Olimpinę dieną". Šventės metu dalyviai pasirinktu būdu (pėsčiomis, bėgte, važiuodami dviračiu, riedučiais, paspirtuku...) įveiks lietuvišką olimpinę mylią (1988 metrus). Visi finišavę bus...

data2019-05-20
EUROPOS KOMISIJA KVIEČIA JAUNUS ŽMONES DALYVAUTI RENGINYJE STRASBŪRE

                        Europos Komisija kviečia dalyvauti jaunimo savaitėje, kuri vyks Strasbūre (Prancūzijoje). Renginio metu bus analizuojama, kaip įgyvendinamos projekto „Enter!" metu pateiktos rekomendacijos jaunimo politikos srityje ir kokį poveikį jos daro darbui su jaunimu....

data2019-05-13
KVIEČIA Į ŠVENTĘ „NUO ŽAIDIMŲ IKI RINKIMŲ“

                      Kviečiame rytoj dalyvauti šventėje „Nuo žaidimų iki rinkimų"! Jūsų lauks vaikučių koncertinė programa, rytinė kava, eisena Jonavos mieste skleidžiant žinią, kad rinkimai – jau netrukus. Po eisenos – savivaldybės mero Mindaugas Sinkevičius sveikinimas. Kiek vėliau...

data2019-05-08
JAUNOSIOS PIANISTĖS PRANOKO DAUGIAU KAIP 90 KONKURSO DALYVIŲ

                      Pirmąjį gegužės savaitgalį Kauno technologijos universiteto salėse vyko II  respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Piano Ambitus", kuriame dalyvavo trys Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos ugdytinės. ...

data2019-05-06
APDOVANOTI RAŠYTOJO GRIGORIJAUS KANOVIČIAUS PREMIJOS SKYRIMO KONKURSO DALYVIAI

            2019 m. balandžio 30 d. vykusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje tradiciškai pasveikinti ir apdovanoti rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus premijos skyrimo konkurso „Jonavos tautinių mažumų gyvenimo ženklai – miesto istorijos liudytojai" dalyviai.           2019...

data2019-05-02
BALANDŽIO 24-OJI – TARPTAUTINĖ JAUNIMO SOLIDARUMO DIENA

                        Balandžio 24-oji skirta atkreipti valstybės, visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį į jaunimo problemas. Jaunimo ir kitos visuomeninės organizacijos siekia kovoti už jaunimo teises, jo užimtumo, socialinių problemų sprendimą, kūrybiškumo skatinimą. ...

data2019-04-24
JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SADM SKELBIA INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 METAIS KONKURSĄ

  Konkurso tikslas – skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir / ar diegimą, ir / ar tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą. Projektų priėmimo pradžia – 2019 m. kovo 29 d. Projektų priėmimo pabaiga – 2019 m. balandžio 29 d. 23.59 val.  Konkurso dokumentus...

data2019-04-04
METINIAME JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SUSITIKIME – KVIETIMAS KALBĖTI APIE PROBLEMAS IR NOMINACIJOS GERIAUSIEMS PROJEKTAMS

                        Jautri šeimos, bandančios įveikti paauglio sūnaus priklausomybės demonus, istorija, padėka Jaunimo reikalų tarybos nariams, apdovanojimai Geriausio 2018 m. jaunimo projekto konkurso nugalėtojams – taip atrodė kovo 25-osios vakarą įvykęs Metinis Jonavos jaunimo...

data2019-03-26
SKELBIAMAS FINANSUOTŲ JAUNIMO PROJEKTŲ 2019 M. SĄRAŠAS

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 13B-320, skelbiamas finansuotų jaunimo projektų 2019 m. sąrašas (papildomas paraiškų teikimas skelbtas 2019 m. vasario 8-22 d.): Eil. Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Skiriama suma (Eur) ...

data2019-03-25
SKELBIAMI TIKSLINIO STUDIJŲ RĖMIMO FONDO STIPENDIJŲ GAVĖJAI

              Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės Tikslinio studijų rėmimo fondo komisijos (pirmininkė – savivaldybės tarybos narė Birutė Gailienė) 2019-03-18 protokolo Nr. 38B-17 nutarimu, vienkartinės stipendijos skiriamos šiems gerai besimokantiems bei kitus reikalavimus atitikusiems rajono I-IV kurso studentams: Tadui...

data2019-03-19
KOVO 11-ĄJĄ – TRADICINIS BĖGIMAS IR EITYNĖS JONAVOJE

                      Jonavos kūno kultūros ir sporto centras kviečia jonaviečius bei miesto svečius į tradicinį, jau 30-ąjį, Kovo 11-osios bėgimą „Obeliskas A. Kulviečiui-Jonava". Šis bėgimas skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ir yra Lietuvos bėgimo taurės III...

data2019-03-05
NACIONALINIS DIKTANTAS ,,ATEIK. RAŠYK. IŠSAUGOK“

                      Visi lietuvių kalbos mylėtojai kviečiami pasitikrinti savo žinias tradiciniame Nacionaliniame diktante. Rašyti diktantą mokyklose, savo kolektyvuose taip pat kviečiami moksleiviai, įmonių ir organizacijų atstovai. ...

data2019-02-19
SKELBIAMAS PAPILDOMAS PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 METAIS KONKURSUI

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. vasario 8 d. protokolo Nr. 19Š-1 nutarimu, skelbiamas papildomas paraiškų priėmimas Jonavos rajono savivaldybės jaunimo projektų finansavimo 2019 m. konkursui. Dėl paramos gavimo projektams įgyvendinti kviečiamos dalyvauti Jonavos rajono jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, taip pat neformalios...

data2019-02-08
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE STARTUOJA PROJEKTAS „LYDERIŲ LAIKAS 3“

                      Šis projektas – tai nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio rengimo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę...

data2019-02-08
JAUNIMĄ KVIEČIA DALYVAUTI PROJEKTE

                      Š. m. kovo 2-4 dienomis Jonavos rajono jaunimas kviečiamas registruotis ir dalyvauti mokymuose „Demokratijos paieškos". Projekto veiklas įgyvendina VšĮ Politikos tyrimų ir analizės institutas, bendradarbiaudamas su VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorija bei Jonavos r....

data2019-02-07
2-12 KLASIŲ MOKINIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI KINGS MATEMATIKOS, ANGLŲ IR LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOSE

                      Ar esi pasiilgęs rimtų matematinių iššūkių arba įdomių anglų ir lietuvių kalbų ypatumų bei faktų? Ar nori įgyti naujų žinių ir išbandyti savo jėgas netradicinėje mokyklos suolo aplinkoje? ...

data2019-02-06
SKELBIAMAS KONKURSAS STUDIJOMS REMTI

Jonavos  rajono savivaldybės tikslinio studijų rėmimo fondo komisija skelbia studijų rėmimo konkursą stipendijoms gauti.  Fondo lėšomis siekiama sudaryti galimybę gabiems, tačiau dėl sunkesnių materialinių sąlygų mažiau galimybių turintiems studentams siekti mokslo, skiriant jiems 300 Eur dydžio stipendiją vieno semestro laikotarpiui. Į stipendijas gali pretenduoti tik Jonavos...

data2019-02-01
TĘSIAMAS JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS SVO (SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANČIŲ) ORGANIZACIJŲ AKREDITACIJOS PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

,, Jaunimo savanoriška tarnyba " – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save. Veikla skirta jaunimui nuo 14 iki 29 m. Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti 6 mėnesius pasirinktoje organizacijoje. Akredituota savanorius priimanti organizacija įsipareigoja savanoriui sudaryti 40 val. per mėnesį savanoriškos veiklos planą (grafiką), kuris...

data2019-01-22
JAUNIMO IR SU JUO DIRBANČIOS ORGANIZACIJOS KVIEČIAMOS DALYVAUTI GERIAUSIO JONAVOS RAJONO JAUNIMO PROJEKTO AR INICIATYVOS 2018 M. KONKURSE

Inicijuota Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau - JRT), ši, jau tradicija tapusi, priemonė siekia paskatinti Jonavos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų motyvaciją inicijuoti ir įgyvendinti veiklas. JRT manymu, Geriausio Jonavos rajono jaunimo projekto ar iniciatyvos 2018 m. konkursas – vienas iš būdų jaunimui susipažinti su organizacijų veikla ir...

data2019-01-03
„JONAVOS JAUNIMO VAKARAI“

                      LPF „Iššūkis jaunimui" pagal Lietuvos valstybės biudžeto lėšų finansuojamą projektą pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse"...

data2018-12-28
BALSUOKITE UŽ JONAVOS KALĖDŲ EGLĘ!

                      Kviečiame Jus visus BALSUOTI už Jonavos kalėdinę eglę https://plus.lrytas.lt/eglutes-2018/ ! Tarpiniai rezultatai jau rodo, kad susitelkusi bendruomenė gali labai daug: skaičiai kalba patys už save.  ...

data2018-12-14
NAUJIENOS DĖL ILGALAIKĖS SAVANORYSTĖS GALIMYBIŲ – 0,25 PAPILDOMO BALO STOJANT Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

ŠMM patvirtino 2019 m. stojimo į aukštąsias mokyklas tvarką su papildoma 0,25 balo dalimi už Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) arba Europos savanorių tarnybos (EST) veiklą.  2018 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtintas Jaunimo savanoriškos tarnybos įgytų kompetencijų pripažinimas stojant į aukštąsias...

data2018-12-11
NAUJIENŲ PORTALAS „DELFI“ KVIEČIA RINKTI MOKYTOJĄ-HEROJŲ

  Šiemet DELFI ieško herojų tarp tų žmonių, su kuriais susidūrėme kiekvienas – tarp Lietuvos mokytojų! Jau šeštus metus gyvuojanti DELFI iniciatyva „Herojai tarp mūsų" siekia papasakoti istorijas apie tuos, kurie kuria pokytį, žengia papildomą žingsnį savo veikloje ir savo pavyzdžiu įkvepia aplinkinius. Šie herojai tai – žmonės, kurie yra šalia mūsų, bet apie jų kasdienius darbus...

data2018-12-03
JAUNIMAS KVIEČIAMAS SAVANORIAUTI „TEISĖ JUDĖTI“ PROJEKTE

                      Negalią turintys asmenys, atlikdami kasdienius veiksmus, susiduria su sunkumais, apie kuriuos mes dažnai nepagalvojame ar kurių nepastebime. Dabartinė sistema neužtikrina visapusiško neįgaliųjų įsitraukimo į visuomenę, varžo jų teises bei laisves. Todėl inicijavome...

data2018-11-30
„NEPAMIRŠK PARAŠIUTO“

                      Praėjusiais mokslo metais Kauno ir Utenos regionuose sėkmingai įgyvendintas,  išsiplėtęs per visą Lietuvą, vėl startavo „Sodros" iniciatyva organizuojamas jaunimo švietimo projektas vyresniųjų klasių mokiniams „Nepamiršk parašiuto". ...

data2018-11-26
SKELBIAMAS JAUNIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 METAIS KONKURSAS

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2018 m. lapkričio 15 d. protokolo Nr. 19Š-5 nutarimu, skelbiamas Jonavos rajono savivaldybės 2019 m. jaunimo projektų finansavimo konkursas. Jame dėl paramos gavimo projektams įgyvendinti kviečiamos dalyvauti Jonavos rajono savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos , registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta...

data2018-11-21
ATIDARYTAS SPORTO CENTRO BASEINAS

                      Šiandien, lapkričio 5 d., naujam sezonui duris atvėrė Jonavos kūno kultūros ir sporto centro (JKKSC) baseinas. Pernai atnaujintame baseine vyks plaukimo pamokos, baseinu ir pirtimi kviečiami naudotis ne tik sportininkai, bet ir visi vandens procedūras mėgstantys...

data2018-11-05
JONAVOS JAUNIMO CENTRAS – NAUJOSE PATALPOSE

                        Jonavos jaunimo centras šią vasarą persikėlė į naujas patalpas – Vasario 16-osios g. 31  (II korpusas, I aukštas). Pagrindinis Jaunimo centro tikslas – telkti, ugdyti jaunimą, siekiant užtikrinti jo užimtumą bei savirealizaciją, skatinant prasmingas ir...

data2018-10-30
JAUNIMO IR SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠO ATNAUJINIMAS

Siekiant užtikrinti sklandų ir betarpišką jaunimo politikos įgyvendinimą Jonavos rajone, norime atnaujinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų sąrašą. Prašome visas be išimties nuo anksčiau veikiančias bei naujas, neseniai įsteigtas Jonavos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas pateikti savo kontaktus, kad galėtume toliau sėkmingai bendrauti ir bendradarbiauti Jonavos...

data2018-10-16