GERIAUSIO JONAVOS RAJONO JAUNIMO PROJEKTO KONKURSAS

Jaunimo ir su juo dirbančios organizacijos kviečiamos dalyvauti Geriausio Jonavos rajono jaunimo projekto ar iniciatyvos 2019 m. konkurse.

Ši tradicija tapusi Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos iniciatyva siekia paskatinti Jonavos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų motyvaciją inicijuoti ir įgyvendinti veiklas. Konkursas – vienas iš būdų jaunimui susipažinti su Jonavos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikla ir ateityje tapti potencialiais organizacijų nariais, savanoriais.

Konkurso dalyviai - visos oficialiai registruotos Jonavos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos bei neformalios jaunimo grupės, vykdžiusios projektus ar iniciatyvas 2019 metais.

Paraiškų teikimas - laisva forma, kurioje nurodoma: organizacijos pavadinimas,  vykdyto projekto ar iniciatyvos nuotrauka, projekto ar iniciatyvos pavadinimas, projekto ar iniciatyvos tikslas, vykdymo laikotarpis, dalyvių skaičius, vykdymo vieta, pasiektas rezultatas (ne daugiau 5-10 sakinių). Viena organizacija gali pateikti neribotą skaičių paraiškų.

Paraiškų vertinimas:

Pirmas etapas - visos pateiktos projektų nuotraukos ir aprašymai patalpinami internetinėje erdvėje, kviečiant balsuoti visuomenę už labiausiai patikusį projektą ar iniciatyvą (balsavimas vyks 2020 m. kovo 23 d. – kovo 27 d. 13 val.). Daugiausiai balsuojančiųjų simpatijų pelnęs projektas iškart bus skelbiamas „Populiariausias tarp geriausių".

Antras etapas – patenka 5 projektai, surinkę daugiausiai simpatijų. Paraiškas vertina kito miesto/rajono jaunimo reikalų tarybos atstovų komisija, atsižvelgusi į projekto (iniciatyvos) naudą visuomenei, jaunimo įsitraukimą ir aktyvumą, pasiektų rezultatų reikšmingumą.

Nominacijos: Geriausias jaunimo projektas 2019, Geriausia idėja, Bendruomeniškiausias, Populiariausias tarp geriausių.

Nominuoti projektai ar iniciatyvos bus apdovanoti Metiniame Jonavos jaunimo organizacijų susitikime. Paraiškas teikti el. paštu daiva.skebiene@jonava.lt 2020 m. kovo 6 - 20 d. imtinai.

Konkurso nuostatai

Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos inf.