KVIEČIA DALYVAUTI PROGRAMOJE "JAUNIMAS GALI"

Lietuvos regionuose sportine veikla vykdoma programa „Jaunimas gali", ugdanti gyvenimiškus įgūdžius, ieško naujų komandų! Kazickų šeimos fondo iniciatyva „Jaunimas gali" yra įgyvendinama pagal Zimbabvėje vykdomos Hoops4Hope (liet. Vilties Lankai) programos pavyzdį. 

Programos misija:

Skatinti aktyvų, produktyvų ir sveiką gyvenimo būdą jaunimo, augančio Lietuvos regionuose bei sunkumų patiriančiose bendruomenėse. Ugdyti įgūdžius, sudaryti galimybes įgyti patirties bei stiprinti pasitikėjimą savimi, būtinus sėkmingam gyvenimui, visapusiškai išnaudojant savo potencialą.

Programos veikimo principas

„Jaunimas Gali" veikia neformalaus ugdymo užsiėmimų principu. Suburiama komanda, kurią koordinuoja treneris. Komanda, susitikdama 2 kartus per savaitę, ne tik sportuoja, bet ir įgyvendina įvairias užduotis.

Metų planas: 

1. Treneriai apmokomi, jiems suteikiama medžiaga darbui;

2. Vyksta savaitiniai užsiėmimai (2 kartus per savaitę po 1,5 val.): sportas + gyvenimo įgūdžių ugdymas;

3. Svečių / sektinų pavyzdžių vizitai vietovėse;

4. Įsitraukimas į vietinių bendruomenių veiklą;

5. Kasmetinės 2-3 edukacinės / profesinio orientavimo išvykos;

6. Metiniai renginiai, suburiantys visas programos komandas;

Pildant registracijos formą reikia žinoti, kad sėkmingam programos vykdymui reikia:

Motyvuoto darbui fizinio ugdymo mokytojo, trenerio, pedagogo;

Mokyklos vadovybės pritarimo programos vykdymui;

Sporto salės užsiėmimas 2 kartams per savaitę po 1,5 val.;

Mokyklinio autobusiuko (privalumas).

Apmokėjimas pedagogui už darbą. Pedagogas, treneris turi galimybę gauti užmokestį už atliekamą darbą su jaunimu:

Po sėkmingo 3 mėnesių bandomojo laikotarpio programa padengia darbo užmokestį pagal individualią veiklą;

Mokykla skiria neformalaus ugdymo valandų darbą atliekančiam pedagogui;

Darbą atliekantis pedagogas užpildo NVŠ paramą pagal „Jaunimas gali" metodiką;

ATRANKOS ANKETA -> SPAUSTI ČIA <-