Naujienos

JAUNIMO INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS (JIK)

Internete galima rasti begalę informacijos bet kokiomis jaunam žmogui aktualiomis temomis, tačiau, rasti išsamius atsakymus į rūpimus klausimus švietimo, karjeros, būsto, finansų, sveikatos, užimtumo ir pan. temomis gali padėti organizacijos, teikiančios jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas.

Pagrindinis JIK tikslas - padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą.

JIK temos:

išsilavinimas (pvz., vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų mokymasis, neformalus ugdymas);

jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz., kaip piliečio, žmogaus, šeimos nario, vartotojo);

internetinis (informacinis) raštingumas (pvz., informacijos paieška, naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas internete);

laisvalaikis ir įsitraukimas į visuomeninę veiklą (pvz., vasaros stovyklos, renginiai, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos);

socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz., pagalbą teikiančios institucijos);

psichologinės pagalbos teikimo klausimai;

sveikatos, jaunimo psichinės, reprodukcinės sveikatos klausimai;

jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz., asmeninių finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas);

priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija;

 jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės);

 jaunų šeimų poreikiai (atsakinga tėvystė) ir būstas.

 jaunimo savanoriškos veiklos klausimai;

 neformaliojo jaunimo ugdymo klausimai;

 jaunimo užimtumo ir laisvalaikio klausimai (atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių veikla, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugos);

jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo klausimai (jaunimo organizacijų, mokinių ir studentų savivaldų veikla).

Jeigu turite klausimų, galite kreiptis į JIK taškus, kurių kontaktai Kauno apskrityje:

VšĮ „Kaunas 2022"

Daukšos g. 34, Kaunas

Tel. nr.: +37069610701

El. p.: kaunas@zinauviska.lt

Atstovas: Povilas Virbašius

Savanorių asociacija „Spindulys"

Tel. nr.: +37068929292

El. p.: sandriaster@gmail.com

Atstovė: Sandra Palubeckė

Daugiau informacijos: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/jaunimo-informavimas-ir-konsultavimas,  https://www.facebook.com/zinauviska.lt.