Naujienos

KVIETIMAS PRANEŠĖJAMS REGISTRUOTIS Į V-ĄJĄ JAUNIMO TYRĖJŲ KONFERENCIJĄ KLAIPĖDOJE „JUNGTYS: KĄ GALIME PADARYTI KARTU?“

Š. m. spalio 16 d. Klaipėdos universitete vyks tarpdalykinė mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija. Šioje, jau penktojoje, konferencijoje siekiame plėtoti tarpdalykinį mokslinį diskursą jaunimo tyrimų temomis ir vystyti mokslininkų, jaunimo politiką formuojančių bei su jaunimu dirbančių praktikų dialogą.

Kviečiami mokslininkai, nagrinėjantys jaunimo klausimus, praktikai, dirbantys su jaunimu, ir sprendimus priimantys politikai teikti pranešimų santraukas laisvai interpretuojant konferencijos temą.

PRANEŠĖJŲ REGISTRACIJA

Norinčius skaityti pranešimą iki rugsėjo 10 d. kviečiami registruotis internetu paspaudę ČIA

Iki rugsėjo 10 d. konferencijos sekretorei Irmai Radavičiūtei atsiųsti pranešimo santrauką el. pašto adresu radaviciuteirma@gmail.com

Santraukos forma ČIA. Jos apimtis iki 3000 spaudos ženklų su tarpais (iki 1 psl.).

Po rugsėjo 10 d. konferencijos komitetas įvertins pateiktas santraukas ir iki rugsėjo 20 d. praneš apie sprendimą kviesti skaityti pranešimą.

Mokslinių pranešimų santraukos turėtų atsakyti į šiuos klausimus:

Kokia yra tyrimo problema ir tikslas?

Kokius tyrimo metodus autoriai naudojo?

Kokie pagrindiniai tyrimo rezultatai?

Praktinių pranešimų santraukose turėtų atsispindėti:

Praktinė problema ir pranešimo tikslas.

Pagrindiniai pranešimo teiginiai ar mintys.

Teiginius pagrindžiantys argumentai.

Visa informacija ČIA.