Kelių transporto veiklos licencijos kopijos (-jų) dublikato (-tų) išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Kelių transporto veiklos licencijos kopijos (-jų) dublikato (-tų) išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Praradus licencijos kopiją (-as) išduodamas dublikatas (-ai) su žyma „Dublikatas".

Atnaujinimo data 2019-11-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434);

3. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009;

4. Jonavos rajono savivaldybės kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-12 įsakymas Nr. 13B-0041).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą išduoti licencijos kopiją (-jas) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, išduoti licencijos kopiją (-jas) dublikatą/pratęsti licencijos kopijos (-jų) galiojimą/pakeisti licencijos kopiją (-jas) (žr. aprašymo 12 punktas);

 2. Aiškinamąjį raštą apie licencijos kopijos (-jų) praradimo aplinkybes;

 3. Dokumentus įrodančius (patvirtinančius) licencijos kopijos (-jų) praradimą, jeigu tokie dokumentai yra;

 4. Įrodymą, jog apie licencijos kopijos (-jų) praradimą paskelbta spaudoje;

 5. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos kopijos (-jų) dublikato (-tų) išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licencijos kopijos (-jų) dublikatą (-us)).

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus

vyr. specialistė Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 7,20 Eur.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52746

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusės sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti