Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Norintys nukirsti, persodinti ar apgenėti saugotinus medžius ar krūmus turi gauti Jonavos rajono savivaldybės administracijos Želdinių ir želdynų komisijos išduotą leidimą, kurį rengia atitinkamos seniūnijos seniūnas.

Leidimo medžių ar krūmų pašalinimui nereikia, kai jie auga:

pylimų šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos zonose;

ant pastato stogų, pamatų ar kitų jo dalių.

Leidimas nebūtinas vaismedžių ir vaiskrūmių pašalinimui.
Atnaujinimo data 2019-12-06
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo;

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E1C4FF61B04

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1ECF2E061C5

4. Lietuvos  Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.20B9E2CD15C0

5. Jonavos rajono tarybos 2011-11-24 d. sprendimas  Nr. 1 TS -398 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo";

https://www.jonava.lt/teises-aktai?p_p_id=documents_WAR_Documentsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_documents_WAR_Documentsportlet_action=show_details&_documents_WAR_Documentsportlet_documentNo=7928

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-01-27 d. Nr.D1-52 įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo" pakeitimo";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e36eca70c8db11e583a295d9366c7ab3

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Rašytinis motyvuotas  prašymas;

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Architektūros ir Urbanistikos skyriaus pritarimas;

Želdinių ir želdynų apsaugos priežiūros komisijos sprendimas.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnija

Ukmergės g. 22, Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r., LT-55148

Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė Nijolė Mockienė,

tel. (8 349) 49647,

el. p. nijole.mockiene@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnija

Žeimių g. 13, Jonava, LT-55158

Jonavos miesto seniūnijos vyriausiasis specialistas Tautvydas Pabrinkis,

tel. (8 349) 50042,

el. p. tautvydas.pabrinkis@jonava.lt

Kulvos seniūnija

Tarybų g. 2, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos r.

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. (8 349) 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnija

Laumės g. 2 - 1B, Ruklos mstl., LT-55290

Ruklos seniūnijos vyriausioji specialistė Dovilė Survilaitė,

tel. (8 349) 73101,

el. p. ruklos.seniunija@jonava.lt

Šilų seniūnija

Beržų g. 2, Šilų k., Šilų sen., Jonavos r.

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. (8 349) 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnija

Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r.

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Edita Kulvietienė,

tel. (8 349) 78031,

el. p. edita.kulvietiene@jonava.lt

Upninkų seniūnija

Jaunystės g. 7, Upninkų k., Jonavos r.

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. (8 349) 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnija

Saulės g. 9A, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r.

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. (8 349) 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnija

Kauno g. 47, Žeimiai, Jonavos r., LT-55386

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. (8 349) 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt  

Administracinės paslaugos vadovas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. (8 349) 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos seniūnas Povilas Beišys,

tel. (8 349) 60488,

el. p. povilas.beisys@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. (8 349) 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnijos seniūnas Gintas Jasiulionis,

tel. (8 349) 73101,

el. p. ruklos.seniunija@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. (8 349) 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. (8 349) 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnija

tel. (8 349) 35937,

el. p.

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. (8 349) 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. (8 349) 78048,

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Avarinių medžių šalinimo darbai atliekami skubos tvarka (išvartų šalinimas, medžiai po žaibo kirčio,  pavojingai augantys medžiai).

Planiniai medžių šalinimo darbai atliekami medžių ramybės laikotarpiu (kai nėra lapijos).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nemokamai, jei nereikia atkurti medžių atstatomąją vertę.

Kitais atvejais – remiantis  Lietuvos Respublikos teisės aktuose patvirtintais įkainiais (5 punktas).

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti