Navigacija

Internetinio turinio rodymas

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas.
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės Žemės ūkio skyrius traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registracijos liudijimo dublikatą išduoda, kai

- registracijos liudijimas susidėvi;

- registracijos liudijimas prarandamas;

Priemonės, kurioms išduodami registracijos liudijimo dublikatai:

1. Traktoriai;

2. Savaeigės žemės ūkio mašinos-savaeigiai javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti savaeigiai kombainai, taip pat savaeigės šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai;

3. Savaeigės mašinos-ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai, savaeigiai kranai, greideriai, vikšriniai buldozeriai, grunto tankintuvai, kelių frezeriai, skreperiai, asfalto klotuvai, plentvoliai, vikšriniai vamzdžių klotuvai, poliakalės, kelių ženklinimo mašinos, medvežės, miško kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos ir kitos savaeigės mašinos;

4. Priekabos, puspriekabės, medvežės priekabos, savikrovės priekabos, cisterninės priekabos, srutovežiai, prikabinamos platformos ir krovininių transporto priemonių priekabos bei puspriekabės eksploatuojamos su traktoriais.

Atnaujinimo data 2017-04-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo"

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo"

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 3D-770 „Dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros"

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka"

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis gauti registracijos liudijimo dublikatą Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui, vykdančiam traktorių registravimo funkcijas, pateikia šiuos dokumentus:

- Prašymą dėl registro duomenų pakeitimo:  prašymą užpildo savivaldybės darbuotojas atliekantis įregistravimo procedūrą, o prašymą pasirašo traktoriaus ar kitos priemonės registro duomenis keičiantis asmuo;

- Paaiškinimą dėl prarasto dokumento;

- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą :pasą, asmens tapatybės kortelę: kopija nesaugoma;

- Atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai traktorių registruoja savininko atstovas. Fizinio asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas) turi būti patvirtintas notaro, juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu;

- Mokėjimą patvirtinantį dokumentą: banko pavedimo išrašą, kasos pajamų orderio kvitą, kasos aparato čekį;

- Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą: kopija nesaugoma;

- Dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Mindaugas Skorupskas, tel. Nr. 8-349-50002,

el. p. mindaugas.skorupskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Jonas Marčiukaitis, tel. Nr. 8-349-50002,

el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos.

Naujo registracijos liudijimo (dublikato) vietoje prarasto išdavimas vadovaujantis registracijos taisyklėmis laikomas registro duomenų keitimu ir atliekamas tik sutikrinus tapatumo duomenis vietoje. Duomenys gali būti netikrinami tuo atveju, jeigu priemonė turi galiojančią techninę apžiūrą ir buvęs savininkas paaiškinime nurodo, kad priemonės duomenys nėra pasikeitę.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslaugos kainos:

9,5 €. – už traktorių duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre.

10,0 €. – už valstybinio numerio ženklą.

4,3 €. – už registracijos liudijimo dublikatą.

Žyminis mokestis mokamas: valstybinei mokesčių inspekcijai(VMI) įmokos kodas 53046

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu-elektroninių valdžios vartų svetainėje: www.epaslaugos.lt