Jaunimo informavimas ir konsultavimas

Internete galima rasti begalę informacijos bet kokiomis jaunam žmogui aktualiomis temomis, tačiau, rasti išsamius atsakymus į rūpimus klausimus švietimo, karjeros, būsto, finansų, sveikatos, užimtumo ir pan. temomis gali padėti organizacijos, teikiančios jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas.
Pagrindinis JIK tikslas - padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą.
JIK temos:
-
išsilavinimas (pvz., vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų mokymasis, neformalus ugdymas);
- jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz., kaip piliečio, žmogaus, šeimos nario, vartotojo);
- internetinis (informacinis) raštingumas (pvz., informacijos paieška, naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas internete);- laisvalaikis ir įsitraukimas į visuomeninę veiklą (pvz., vasaros stovyklos, renginiai, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos);
- socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz., pagalbą teikiančios institucijos);
- psichologinės pagalbos teikimo klausimai;
- sveikatos, jaunimo psichinės, reprodukcinės sveikatos klausimai;
- jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz., asmeninių finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas);
- priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija;
- jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės);
- jaunų šeimų poreikiai (atsakinga tėvystė) ir būstas;
- jaunimo savanoriškos veiklos klausimai;
- neformaliojo jaunimo ugdymo klausimai;
- jaunimo užimtumo ir laisvalaikio klausimai (atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių veikla, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugos);
-jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo klausimai (jaunimo organizacijų, mokinių ir studentų savivaldų veikla).

Jeigu turite klausimų, galite kreiptis į JIK taškus, kurių kontaktai Kauno apskrityje:

VšĮ „Kaunas 2022"

Daukšos g. 34, Kaunas
Tel. nr.: +37069610701
El. p.: kaunas@zinauviska.lt
Atstovas: Povilas Virbašius

Savanorių asociacija „Spindulys"
Tel. nr.: +37068929292
El. p.: sandriaster@gmail.com
Atstovė: Sandra Palubeckė

Daugiau informacijos: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/jaunimo-informavimas-ir-konsultavimas,  https://www.facebook.com/zinauviska.lt.