DĖL VIEŠOJO PREKIŲ AUKCIONO

 

                      Viešosios įstaigos (VšĮ) Jonavos ligoninės administracija viešojo aukciono būdu parduoda savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir kaip turtinį įnašą perduotą VšĮ Jonavos ligoninės trumpalaikį materialųjį turtą - automobilį GAZ-SAZ 5307, valst. Nr. ZKZ 914, pagaminimo metai - 1989 m. Rida – 242675 km. Variklio d. tūris – 4250 kub. cm. Pradinė pardavimo kaina - 1000,00 Lt.

                      Atsakingas už viešojo aukciono rengimą – Vytautas Drungilas, VšĮ Jonavos ligoninės statybos remonto darbų inžinierius, Žeimių g. 19, Jonava, I a., 100 kab., tel. (8 349) 391 06, mob. tel.: 8 686 31 545, faksas (8 349) 691 01, el. paštas: vytautas.drungilas@yahoo.com

                      Aukcionas įvyks 2013 m. rugsėjo 11 d. 10.00 val. (Žeimių g. 19, Jonava, III a., posėdžių salėje). Prašymai dalyvauti aukcione registruojami VšĮ Jonavos ligoninės administracijos patalpose (Žeimių g. 19, Jonava, I a. 100 kabinetas - Ūkio dalies administratorės kabinetas) iki 2013 m. rugpjūčio 23 d. 14.00 val. Aukciono dalyvio registravimo mokestį (10 Lt) sumokėti į VšĮ Jonavos ligoninės kasą (Žeimių g. 19, Jonava, I a. 100A kabinetas, administracijos pastate). Aukciono dalyviai, atvykę į aukcioną, turi turėti dokumentą, įrodantį, kad sumokėtas dalyvio mokestis.

                      Automobilis GAZ-SAZ 5307, valst. Nr. ZKZ 914, stovi prie VšĮ Jonavos ligoninės Priėmimo skyriaus įėjimo ir galima apžiūrėti 2013-08-26 – 2013-09-10 nuo 9.00 iki 16.00 val.

                      Už aukcione pirktą turtą privaloma atsiskaityti per 3 darbo dienas, įskaitant ir aukciono dieną, pinigus įmokant į VšĮ Jonavos ligoninės kasą (Žeimių g. 19, Jonava, I a. 100A kabinetas, administracijos pastate), kitu atveju turtas laikomas neparduotu, o aukciono laimėtojas netenka teisės dalyvauti kitame aukcione, be to, jis privalo atlyginti aukciono rengėjui naujo aukciono rengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už kainą, mažesnę negu ta, kurios nesumokėjo nesąžiningas pirkėjas.

                    

                                                   Aldona BALUTIENĖ

                                                   VšĮ Jonavos ligoninės direktorė