DĖL VIEŠOJO PREKIŲ AUKCIONO

 

                      Jonavos rajono savivaldybės administracijos Kulvos seniūnija viešojo aukciono būdu parduoda savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir Kulvos seniūnijos patikėjimo teise valdomą automobilį „Renault Espace", valst. Nr. ANB 564, pagaminimo metai - 1993 m., raudonos spalvos. Pradinė pardavimo kaina - 400 Lt.

Atsakingas už viešo aukciono rengimą – Raimondas Rutkauskas, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Kulvos seniūnijos seniūno pavaduotojas, P.Vaičiūno g. 2a-25, Jonava, tel. (8 349) 494 17, faks. (8 349) 494 17.

Aukcionas įvyks 2013 m. gruodžio 10 d. 10.00 val. (Tarybų g. 2, Kulvos k., Jonavos r., seniūnijos patalpose, 2 a.). Prašymai dalyvauti aukcione registruojami Kulvos seniūnijoje (Tarybų g. 2, Kulvos k., Jonavos r., seniūnijos patalpose, 2 a.) iki 2013 m. gruodžio 9 d. 16.00 val. Registravimo mokestį (10 Lt) sumokėti į Jonavos rajono savivaldybės administracijos Kulvos seniūnijos sąskaitą Nr. LT404010043900060038  AB DNB banke, banko kodas 40100, įmonės kodas 288612860. Dokumentą, įrodantį, kad sumokėtas dalyvio mokestis, turėti atvykstant į aukcioną.

Nepardavus pirmame aukcione, naujas aukcionas (nekeičiant pradinės pardavimo kainos) įvyks 2013 m.  gruodžio 17 d. tuo pačiu adresu. Prašymai dalyvauti naujame aukcione bus registruojami (Tarybų g. 2, Kulvos k., Jonavos r., seniūnijos patalpose, 2 a.) iki  gruodžio 16 d.  16.00 val.

Automobilį „Renault Espace", valst Nr. ANB 564, galima apžiūrėti 2013 m. gruodžio 4-6 dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (adresu Tarybų g. 2, Kulvos k., Jonavos r.).

Už aukciono pirktą turtą privaloma atsiskaityti per 3 darbo dienas, kitu atveju turtas laikomas neparduotu, o aukciono laimėtojas netenka teisės dalyvauti kitame aukcione, be to, jis privalo atlyginti aukciono rengėjui naujo aukciono rengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už kainą, mažesnę negu ta, kurios nesumokėjo nesąžiningas pirkėjas.

 

 

Seniūno pavaduotojas                                                                        Raimondas Rutkauskas