Internetinio turinio rodymas

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisę pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija turi asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą ir ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį savivaldybės, kurioje asmuo ar šeima yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, teritorijoje, o nuomos sutartis yra įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registre.
Atnaujinimo data 2019-11-04
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630/asr

2. „Dėl paramos būstui išsinuomoti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/965e433009a311e9a5eaf2cd290f1944

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. Pagal Civiliniame kodekse numatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Kazakevičienė

Tel.: +37034950190, +37061517759

karolina.kazakeviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: +37034961056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 kalendorinių dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti