Valdytojų priežiūra ir kontrolė

2020 M. DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS KOMPLEKSINIŲ PLANINIŲ PATIKRINIMŲ GRAFIKAS

2020 M. DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS KOMPLEKSINIŲ PLANINIŲ PATIKRINIMŲ GRAFIKAS

BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS 2019 METAIS ATASKAITA

BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS 2019 METAIS ATASKAITA

TEISINĖ INFORMACIJA

Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo   Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir...