Privalomosios tarnybos kario vaikui išmokos skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Privalomosios tarnybos kario vaikui išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio (57 Eur) išmoka per mėnesį. Jeigu privalomąją pradinę karo tarnybą tuo pačiu metu atlieka ir vaiko tėvas, ir motina, išmokų vaikui skaičius nedidinamas.

Atnaujinimo data 2019-07-18
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621);
Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Vaiko gimimo liudijimas arba vaiko gimimo įrašas;
2. Pažyma iš karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą (Jei dėl išmokos skyrimo kreipiasi asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą);
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. Banko sąskaitos numeris.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;

Administracinės paslaugos teikėjas

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Leonora Ivaškienė, 118 kabinetas, telefonas (8 349) 50032, el. paštas leonora.ivaskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142,
el. p. daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

• Sprendimas priimamas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos;
• Pinigai pervedami kas mėnesį už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos.

Prašymo forma SP-3 (A)

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti