DĖL JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SADM VEIKLOS ĮVERTINIMO

Jaunimo reikalų departamentui, siekiant sistemingai ir tikslingai įgyvendinti jaunimo politiką, svarbu gauti atsiliepimus ir grįžtamąjį ryšį dėl teikiamų paslaugų. Šiuo tikslu sukurta veiklos vertinimo forma, kurioje įvairias paslaugas gaunantys asmenys (jaunimas, jaunimo darbuotojai, kt.) galėtų palikti atsiliepimus ir tas paslaugas įvertinti.
Paslaugos, apie kurių veiklą galima palikti atsiliepimus:

• Jaunimo savanoriška tarnyba

• Atvirųjų jaunimo centrų, erdvių veikla

• Mobilus darbas su jaunimu

• Darbas su jaunimu gatvėje

• Jaunimo įgalinimas

• Jaunimo reikalų koordinatorių veikla

• Departamento kita veikla

Daugiau informacijos ir nuorodą į vertinimo formą galima rasti čia: https://jrd.lt/…/asmenu-aptarnavimo-kokybes-vertinimo-anketa