JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SADM SKELBIA JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS SVO ORGANIZACIJŲ AKREDITACIJOS PARAIŠKŲ PRIĖMIMĄ

 

Savanoriška veiklą organizuojančių (SVO) organizacijų akreditavimo tikslas –  įvertinti organizacijos, norinčios tapti SVO organizacija, pasirengimą organizuoti savanorišką veiklą. SVO organizacijai akreditacija suteikiama 3 metams.

SVO organizacijos turi atitikti šiuos kriterijus:

1. būti nevyriausybine organizacija;
2. vykdyti įstatuose numatytą veiklą nemažiau kaip 12 mėn.;
3. viešai skelbti finansinės veiklos, veiklos ataskaitas ar metinį pranešimą;
4. nebūti likviduojama, sudariusi taikos sutartį su kreditoriais, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklą;
5. SVO organizacijoje dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą mentorius, privalo turėti nemažiau kaip 1 metus darbo patirties jaunimo neformaliojo ugdymo ir savanoriškos veiklos srityje.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2019 m. rugsėjo 10 d.

! Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo konkursuose dalyvauti gali tik akreditaciją gavusios organizacijos, organizacijos akreditacija trunka apie mėnesį laiko.

Platesnė paraiškų teikimo ir kontaktinė informacija čia.

 

Jaunimo reikalų koordinatorės inf.